Thứ Tư, Tháng Ba 3, 2021
Trang chủ Tags Urofollitropin (FSH)

Tag: Urofollitropin (FSH)

Thuốc Bravelle (Đóng gói: Ferring International Center S.A., Switzerland) là gì?...

0
Thuốc Bravelle (Đóng gói: Ferring International Center S.A., Switzerland) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bravelle (Đóng gói: Ferring International Center S.A., Switzerland) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 lọ bột và 5 ống dung môi; Hộp 10 lọ bột và 10 ống dung môi

Thuốc Bravelle (Đóng gói: Ferring International Center S.A., Switzerland) là gì?...

0
Thuốc Bravelle (Đóng gói: Ferring International Center S.A., Switzerland) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bravelle (Đóng gói: Ferring International Center S.A., Switzerland) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 lọ bột và 5 ống dung môi; Hộp 10 lọ bột và 10 ống dung môi

Thuốc Fostimon 75IU (Cơ sở sản xuất bột đông khô: IBSA...

0
Thuốc Fostimon 75IU (Cơ sở sản xuất bột đông khô: IBSA Institut Biochimique SA, Switzerland) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fostimon 75IU (Cơ sở sản xuất bột đông khô: IBSA Institut Biochimique SA, Switzerland) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ bột + 1 bơm tiêm đóng sẵn dung môi pha tiêm + 2 kim tiêm; Hộp to x 5 hộp nhỏ x 1lọ bột + 1

Thuốc Fostimon 75IU (Cơ sở sản xuất bột đông khô: IBSA...

0
Thuốc Fostimon 75IU (Cơ sở sản xuất bột đông khô: IBSA Institut Biochimique SA, Switzerland) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fostimon 75IU (Cơ sở sản xuất bột đông khô: IBSA Institut Biochimique SA, Switzerland) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ bột + 1 bơm tiêm đóng sẵn dung môi pha tiêm + 2 kim tiêm; Hộp to x 5 hộp nhỏ x 1lọ bột + 1

Thuốc Fostimon 75IU (C¬ së s¶n xuÊt bét ®«ng kh«: IBSA...

0
Thuốc Fostimon 75IU (C¬ së s¶n xuÊt bét ®«ng kh«: IBSA Institut Biochimique SA, Switzerland) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fostimon 75IU (C¬ së s¶n xuÊt bét ®«ng kh«: IBSA Institut Biochimique SA, Switzerland) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ bét + 1 b¬m tiªm ®ãng s½n dung m«i pha tiªm + 2 kim tiªm; Hộp to x 5 Hộp nhá x 1lọ bét + 1 b¬m tiªm ®ãng s½n dung m«i pha tiªm + 2 kim tiªm.

Thuốc Fostimon 150IU (C¬ së s¶n xuÊt bét ®«ng kh«: IBSA...

0
Thuốc Fostimon 150IU (C¬ së s¶n xuÊt bét ®«ng kh«: IBSA Institut Biochimique SA, Switzerland) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fostimon 150IU (C¬ së s¶n xuÊt bét ®«ng kh«: IBSA Institut Biochimique SA, Switzerland) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ bét + 1 b¬m tiªm ®ãng s½n dung m«i pha tiªm + 2 kim tiªm, Hộp to x 5 Hộp nhá x 1 lọ bét + 1 b¬m tiªm ®ãng s½n dung m«i pha tiªm + 2 kim tiªm.