Thứ Sáu, Tháng Ba 5, 2021
Trang chủ Tags Trung tâm y tế quận Thanh Khê

Tag: Trung tâm y tế quận Thanh Khê

Khoa Xét nghiệm – Trung tâm Y tế quận Thanh Khê...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Xét nghiệm - Trung tâm Y tế quận Thanh Khê Đà Nẵng. Địa chỉ: Trung tâm Y tế quận Thanh Khê bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Liên chuyên khoa – Trung tâm y tế quận Thanh Khê...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Liên chuyên khoa - Trung tâm y tế quận Thanh Khê Đà Nẵng. Địa chỉ: Trung tâm y tế quận Thanh Khê bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Nhi – Trung tâm Y tế quận Thanh Khê Đà...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Nhi - Trung tâm Y tế quận Thanh Khê Đà Nẵng. Địa chỉ: Trung tâm Y tế quận Thanh Khê bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Nội – Lây – Trung tâm Y tế quận Thanh...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Nội - Lây - Trung tâm Y tế quận Thanh Khê Đà Nẵng. Địa chỉ: Trung tâm Y tế quận Thanh Khê bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Đông y – Phục hồi chức năng – Trung tâm...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Đông y - Phục hồi chức năng - Trung tâm Y tế quận Thanh Khê Đà Nẵng. Địa chỉ: Trung tâm Y tế quận Thanh Khê bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Hồi sức – Cấp cứu – Trung tâm y tế...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Hồi sức - Cấp cứu - Trung tâm y tế quận Thanh Khê Đà Nẵng. Địa chỉ: Trung tâm y tế quận Thanh Khê bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Phụ sản – Trung tâm Y tế quận Thanh Khê...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Phụ sản - Trung tâm Y tế quận Thanh Khê Đà Nẵng. Địa chỉ: Trung tâm Y tế quận Thanh Khê bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Ngoại – Trung tâm y tế quận Thanh Khê Đà...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Ngoại - Trung tâm y tế quận Thanh Khê Đà Nẵng. Địa chỉ: Trung tâm y tế quận Thanh Khê bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Khám bệnh – Trung tâm y tế quận Thanh Khê...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Khám bệnh - Trung tâm y tế quận Thanh Khê Đà Nẵng. Địa chỉ: Trung tâm y tế quận Thanh Khê bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm