Thứ Tư, Tháng Ba 3, 2021
Trang chủ Tags Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu

Tag: Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu

Khoa Dược – Trung Tâm Y tế quận Liên Chiểu Đà...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Dược - Trung Tâm Y tế quận Liên Chiểu Đà Nẵng. Địa chỉ: Trung Tâm Y tế quận Liên Chiểu bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Sản – Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu Đà...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Sản - Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu Đà Nẵng. Địa chỉ: Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Nội Tổng hợp – Trung tâm Y tế quận Liên...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Nội Tổng hợp - Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu Đà Nẵng. Địa chỉ: Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Xét nghiệm – Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Xét nghiệm - Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu Đà Nẵng. Địa chỉ: Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Chẩn đoán hình ảnh – Trung tâm Y tế quận...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu Đà Nẵng. Địa chỉ: Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Ngoại Tổng hợp – Trung tâm Y tế quận Liên...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Ngoại Tổng hợp - Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu Đà Nẵng. Địa chỉ: Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Phòng khám – Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Phòng khám - Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu Đà Nẵng. Địa chỉ: Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm