Thứ Sáu, Tháng Hai 26, 2021
Trang chủ Tags Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ

Tag: Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ

Khoa Ngoại tổng hợp – Trung tâm Y tế quận Cẩm...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Ngoại tổng hợp - Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ Đà Nẵng. Địa chỉ: Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh – Trung tâm...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Trung tâm Y tế Quận Cẩm Lệ Đà Nẵng. Địa chỉ: Trung tâm Y tế Quận Cẩm Lệ bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Nhi – Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ Đà...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Nhi - Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ Đà Nẵng. Địa chỉ: Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Dược – Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ Đà...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Dược - Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ Đà Nẵng. Địa chỉ: Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Nội – Hồi sức cấp cứu – Truyền nhiễm –...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Nội - Hồi sức cấp cứu - Truyền nhiễm - Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ Đà Nẵng. Địa chỉ: Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Y học cổ truyền – Vật lý trị liệu và Phục...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Y học cổ truyền - Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng - Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ Đà Nẵng. Địa chỉ: Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt – Mắt –...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Tai Mũi Họng - Răng Hàm Mặt - Mắt - Trung Tâm Y tế quận Cẩm Lệ Đà Nẵng. Địa chỉ: Trung Tâm Y tế quận Cẩm Lệ bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Phụ sản – Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Phụ sản - Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ Đà Nẵng. Địa chỉ: Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Khám bệnh – Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Khám bệnh - Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ Đà Nẵng. Địa chỉ: Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm