Thứ Hai, Tháng Ba 8, 2021
Trang chủ Tags Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm

Tag: Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm

Khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực – Chống độc...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc - Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm Khánh Hòa. Địa chỉ: Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Dược – Thiết bị Y tế – Trung tâm Y...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Dược - Thiết bị Y tế - Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm Khánh Hòa. Địa chỉ: Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Nội – Đông Y – Trung tâm Y tế huyện...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Nội - Đông Y - Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm Khánh Hòa. Địa chỉ: Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh – Trung tâm...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm Khánh Hòa. Địa chỉ: Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Truyền nhiễm – Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Truyền nhiễm - Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm Khánh Hòa. Địa chỉ: Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Nhi – Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm Khánh...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Nhi - Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm Khánh Hòa. Địa chỉ: Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Khám bệnh – Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Khám bệnh - Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm Khánh Hòa. Địa chỉ: Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Phụ sản – Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Phụ sản - Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm Khánh Hòa. Địa chỉ: Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Ngoại Tổng hợp – Trung tâm Y tế huyện Cam...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Ngoại Tổng hợp - Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm Khánh Hòa. Địa chỉ: Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm