Thứ Tư, Tháng Ba 3, 2021
Trang chủ Tags Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Đà Nẵng tuyển dụng

Tag: Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Đà Nẵng tuyển dụng

Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm – Trung tâm Y tế...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm - Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Đà Nẵng Đà Nẵng. Địa chỉ: Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Đà Nẵng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Kiểm soát bệnh không lây nhiễm và Dinh dưỡng –...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Kiểm soát bệnh không lây nhiễm và Dinh dưỡng - Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Đà Nẵng Đà Nẵng. Địa chỉ: Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Đà Nẵng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Sức khỏe môi trường và Sức khỏe trường học –...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Sức khỏe môi trường và Sức khỏe trường học - Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Đà Nẵng Đà Nẵng. Địa chỉ: Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Đà Nẵng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Sốt rét – Ký sinh trùng và Côn trùng –...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Sốt rét - Ký sinh trùng và Côn trùng - Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Đà Nẵng Đà Nẵng. Địa chỉ: Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Đà Nẵng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Xét nghiệm – Trung tâm Y tế Dự phòng Thành...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Xét nghiệm - Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Đà Nẵng Đà Nẵng. Địa chỉ: Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Đà Nẵng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Phòng Khám tư vấn và điều trị dự phòng – Trung...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Phòng Khám tư vấn và điều trị dự phòng - Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Đà Nẵng Đà Nẵng. Địa chỉ: Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Đà Nẵng bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm