Thứ Bảy, Tháng Hai 27, 2021
Trang chủ Tags Trung tâm Y tế dự phòng Quận 9 tuyển dụng

Tag: Trung tâm Y tế dự phòng Quận 9 tuyển dụng

Khoa Kiểm soát dịch bệnh – Trung tâm Y tế dự...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Kiểm soát dịch bệnh - Trung tâm Y tế dự phòng Quận 9 Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Trung tâm Y tế dự phòng Quận 9 bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Liên chuyên khoa Lao, Tâm thần, Da liễu – Trung tâm...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Liên chuyên khoa Lao, Tâm thần, Da liễu - Trung tâm Y tế dự phòng Quận 9 Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Trung tâm Y tế dự phòng Quận 9 bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Y tế công cộng – Trung tâm Y tế dự...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Y tế công cộng - Trung tâm Y tế dự phòng Quận 9 Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Trung tâm Y tế dự phòng Quận 9 bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm – Trung tâm Y...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm - Trung tâm Y tế dự phòng Quận 9 Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Trung tâm Y tế dự phòng Quận 9 bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Xét nghiệm – Trung tâm Y tế dự phòng quận...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Xét nghiệm - Trung tâm Y tế dự phòng quận 9 Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Trung tâm Y tế dự phòng quận 9 bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Tham vấn Hỗ trợ cộng đồng HIV/AIDS – Trung tâm...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Tham vấn Hỗ trợ cộng đồng HIV/AIDS - Trung tâm Y tế dự phòng Quận 9 Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Trung tâm Y tế dự phòng Quận 9 bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm