Thứ Hai, Tháng Tư 19, 2021
Trang chủ Tags Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội tuyển dụng

Tag: Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội tuyển dụng

Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm – Trung tâm Y tế...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm - Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội Hà Nội. Địa chỉ: Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Sức khỏe môi trường và Sức khỏe trường học –...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Sức khỏe môi trường và Sức khỏe trường học - Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội Hà Nội. Địa chỉ: Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Sốt rét – Ký sinh trùng và côn trùng –...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Sốt rét - Ký sinh trùng và côn trùng - Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội Hà Nội. Địa chỉ: Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Kiểm soát bệnh không lây nhiễm và Dinh dưỡng –...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Kiểm soát bệnh không lây nhiễm và Dinh dưỡng - Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội Hà Nội. Địa chỉ: Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm

Khoa Xét nghiệm – Trung tâm Y tế dự phòng Hà...

0
Thông tin đầy đủ và chi tiết Khoa Xét nghiệm - Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội Hà Nội. Địa chỉ: Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội bao gồm: Thời gian làm việc, số điện thoại, bảng giá dịch vụ, bảo hiểm