Thứ Hai, Tháng Tư 19, 2021
Trang chủ Tags Trimetazidin dihydroclorid 20mg

Tag: Trimetazidin dihydroclorid 20mg

Thuốc Feelnor là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Feelnor là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Feelnor ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Hismedan là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Hismedan là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hismedan ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 20 viên; Hộp 10 vỉ x 20 viên

Thuốc Trimetazidin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Trimetazidin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Trimetazidin ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 2 vỉ x 20 viên

Thuốc Metazrel là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Metazrel là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Metazrel ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Bostarel 20 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Bostarel 20 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bostarel 20 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 30 viên nén bao phim

Thuốc Trimetazidin Stada 20 mg là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Trimetazidin Stada 20 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Trimetazidin Stada 20 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 30 viên

Thuốc Eftifarene 20 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Eftifarene 20 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Eftifarene 20 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 30 viên

Thuốc Vosfarel – Domesco là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Vosfarel - Domesco là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vosfarel - Domesco ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 2 vỉ x 30 viên nén bao phim

Thuốc Tipharel là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tipharel là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tipharel ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 30 viên; hộp 2 vỉ x 30 viên

Thuốc Medirel là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Medirel là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Medirel ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 6 vỉ x 10 viên

Thuốc Tipharel là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tipharel là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tipharel ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ, 2 vỉ x 30 viên nén tròn bao phim

Thuốc Vacolaren là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Vacolaren là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vacolaren ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ, 20 vỉ, 30 vỉ, 50 vỉ x 30 viên; chai 100 viên, 200 viên

Thuốc Dozidine 20mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Dozidine 20mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Dozidine 20mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 2 vỉ x 30 viên nén bao phim

Thuốc Trimetazidin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Trimetazidin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Trimetazidin ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 3 vỉ x 20 viên bao phim

Thuốc Cadivastal là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cadivastal là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cadivastal ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 30 viên nén bao phim

Thuốc H-Vacolaren là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc H-Vacolaren là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc H-Vacolaren ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ, 20 vỉ, 50 vỉ x 30 viên

Thuốc Zidimet là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Zidimet là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zidimet ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 30 viên

Thuốc Vaslasell là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Vaslasell là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vaslasell ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 30 viên bao phim

Thuốc SAVI Trimetazidine là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc SAVI Trimetazidine là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc SAVI Trimetazidine ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thuốc Cophatazel là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cophatazel là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cophatazel ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 3 vỉ x 30 viên nén bao phim

Thuốc SAVI Trimetazidine là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc SAVI Trimetazidine là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc SAVI Trimetazidine ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thuốc SAVI Trimetazidine là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc SAVI Trimetazidine là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc SAVI Trimetazidine ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim