Thứ Sáu, Tháng Hai 26, 2021
Trang chủ Tags Trimebutine maleate

Tag: Trimebutine maleate

Dược chất Trimebutine – Thuốc đường tiêu hóa | Thông tin...

0
Trimebutine là gì? Thông tin về chỉ định, chống chỉ định, tác dụng, liều dùng và lưu ý khi sử dụng dược chất Trimebutine. Bài viết dưới đây của Medy.vn sẽ cung cấp các thông tin hữu ích để tra cứu về dược chất Trimebutine

Thuốc Indavan Tablets là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Indavan Tablets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Indavan Tablets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Drabutin Tab. 100mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Drabutin Tab. 100mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Drabutin Tab. 100mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10viên

Thuốc Debridat là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Debridat là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Debridat ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 15 viên

Thuốc Debridat là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Debridat là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Debridat ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 15 viên

Thuốc TDS Trimebutine Tab. 100mg là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc TDS Trimebutine Tab. 100mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc TDS Trimebutine Tab. 100mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Samchundangdebutin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Samchundangdebutin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Samchundangdebutin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 100 viên, Hộp 10 vỉ x 10viên

Thuốc Tara-butine là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tara-butine là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tara-butine ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Primemametine là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Primemametine là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Primemametine ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Sinil trimal là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Sinil trimal là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sinil trimal ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Newtrisogen tab là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Newtrisogen tab là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Newtrisogen tab ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Drabutin 200mg Tab. là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Drabutin 200mg Tab. là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Drabutin 200mg Tab. ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10viên

Thuốc Wefree là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Wefree là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Wefree ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Sinil trimal là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Sinil trimal là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sinil trimal ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Samchundangdebutin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Samchundangdebutin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Samchundangdebutin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 100 viên, Hộp 10 vỉ x 10viên

Thuốc Wefree là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Wefree là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Wefree ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Trimesotex 100mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Trimesotex 100mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Trimesotex 100mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Tara-butine là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tara-butine là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tara-butine ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Tara-butine là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tara-butine là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tara-butine ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Sinil trimal là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Sinil trimal là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sinil trimal ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Samchundangdebutin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Samchundangdebutin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Samchundangdebutin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 100 viên, Hộp 10 vỉ x 10viên

Thuốc Philmabutan là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Philmabutan là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Philmabutan ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Newtrisogen tab. là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Newtrisogen tab. là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Newtrisogen tab. ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 Viên

Thuốc Newtrisogen tab. là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Newtrisogen tab. là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Newtrisogen tab. ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Meburatin tablet 150mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Meburatin tablet 150mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Meburatin tablet 150mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Malbutin Tab. 100mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Malbutin Tab. 100mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Malbutin Tab. 100mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 Viên

Thuốc Mabin tablet là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Mabin tablet là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Mabin tablet ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 Viên

Thuốc Hanbuleate Tablet là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Hanbuleate Tablet là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hanbuleate Tablet ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 Viên

Thuốc Drabutin Tab. 100mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Drabutin Tab. 100mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Drabutin Tab. 100mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10Viên