Thứ Sáu, Tháng Ba 5, 2021
Trang chủ Tags Tramadol HCl

Tag: Tramadol HCl

Thuốc Gragesic-T Capsules là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Gragesic-T Capsules là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gragesic-T Capsules ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Philmadol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Philmadol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Philmadol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Philmadol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Philmadol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Philmadol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Philduocet Tab là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Philduocet Tab là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Philduocet Tab ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Tramapar Tablets là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tramapar Tablets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tramapar Tablets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Tramapar Tablets là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tramapar Tablets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tramapar Tablets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Tramapar Tablets là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tramapar Tablets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tramapar Tablets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Philduocet Tab là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Philduocet Tab là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Philduocet Tab ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Tramapar Tablets là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tramapar Tablets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tramapar Tablets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Tramadol-hameln50mg/ml là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tramadol-hameln50mg/ml là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tramadol-hameln50mg/ml ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống 2ml

Thuốc Gragesic-T Capsules là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Gragesic-T Capsules là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gragesic-T Capsules ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Ultracet là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ultracet là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ultracet ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Tramapar Tablets là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tramapar Tablets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tramapar Tablets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Tramapar Tablets là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tramapar Tablets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tramapar Tablets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Tramapar Tablets là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tramapar Tablets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tramapar Tablets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Tramapar Tablets là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tramapar Tablets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tramapar Tablets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Tramadol-hameln50mg/ml là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tramadol-hameln50mg/ml là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tramadol-hameln50mg/ml ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống 2ml

Thuốc Tramadol-hameln50mg/ml là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tramadol-hameln50mg/ml là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tramadol-hameln50mg/ml ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống 2ml

Thuốc Panalgic Tablet là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Panalgic Tablet là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Panalgic Tablet ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên (vỉ Al-Al)

Thuốc Gragesic-T Capsules là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Gragesic-T Capsules là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gragesic-T Capsules ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Tramadol Stada 50mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Tramadol Stada 50mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tramadol Stada 50mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 ống

Thuốc Tramadol Stada 100mg là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Tramadol Stada 100mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tramadol Stada 100mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 ống