Thứ Bảy, Tháng Hai 27, 2021
Trang chủ Tags Trạch tả

Tag: trạch tả

Thuốc Zhibai Dihuang Wan là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Zhibai Dihuang Wan là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zhibai Dihuang Wan ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai nhựa 200 viên

Thuốc Qi Ju Di Huang Wan là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc Qi Ju Di Huang Wan là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Qi Ju Di Huang Wan ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai nhựa 200 viên

Thuốc Maiwei Dihuang Wan là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Maiwei Dihuang Wan là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Maiwei Dihuang Wan ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai nhựa 200 viên

Thuốc Guifu Dihuang Wan là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Guifu Dihuang Wan là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Guifu Dihuang Wan ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai nhựa 200 viên

Thuốc Liuwei Dihuang Wan là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Liuwei Dihuang Wan là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Liuwei Dihuang Wan ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai nhựa 200 viên

Thuốc Ming Mu Dihuang Wan là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Ming Mu Dihuang Wan là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ming Mu Dihuang Wan ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai nhựa 200 viên

Thuốc Bát vị TW3 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Bát vị TW3 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bát vị TW3 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 túi x 5g hoàn cứng; Hộp 16 túi x 5g hoàn cứng

Thuốc Hoàn lục vị là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Hoàn lục vị là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hoàn lục vị ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 50g

Thuốc Hoàn sâm nhung TW3 là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Hoàn sâm nhung TW3 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hoàn sâm nhung TW3 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 6, 10 hoàn mềm x 8g

Thuốc Giải độc gan Xuân quang là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc Giải độc gan Xuân quang là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Giải độc gan Xuân quang ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 1 lọ 250 ml thuốc nước

Thuốc Hoàn sáng mắt là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Hoàn sáng mắt là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hoàn sáng mắt ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 túi x 5g hoàn cứng

Thuốc Đại tràng hoàn là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Đại tràng hoàn là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Đại tràng hoàn ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 gói x 4g hoàn cứng

Thuốc Viên bổ mắt là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Viên bổ mắt là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Viên bổ mắt ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 40 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên nang

Thuốc Viên sáng mắt là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Viên sáng mắt là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Viên sáng mắt ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 gói 5g hoàn cứng

Thuốc Hoàn lục vị là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Hoàn lục vị là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hoàn lục vị ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 10 gói x 5g hoàn cứng

Thuốc Viên sáng mắt là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Viên sáng mắt là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Viên sáng mắt ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nang

Thuốc Lục vị là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Lục vị là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lục vị ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 80ml sirô

Thuốc Thạch lâm thông Thái Dương là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc Thạch lâm thông Thái Dương là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Thạch lâm thông Thái Dương ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 280ml thuốc nước

Thuốc Mát gan giải độc là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Mát gan giải độc là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Mát gan giải độc ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 280ml thuốc nước

Thuốc Thạch lâm thông Thái Dương là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc Thạch lâm thông Thái Dương là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Thạch lâm thông Thái Dương ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 280ml thuốc nước

Thuốc Mát gan giải độc là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Mát gan giải độc là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Mát gan giải độc ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 280ml thuốc nước

Thuốc Lục vị là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Lục vị là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lục vị ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng

Thuốc Thuốc uống Lục vị ẩm là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc Thuốc uống Lục vị ẩm là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Thuốc uống Lục vị ẩm ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 1 lọ 100 ml thuốc nước

Thuốc Ngũ canh tả P/H là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Ngũ canh tả P/H là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ngũ canh tả P/H ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 240 viên hoàn mềm

Thuốc Táo kết hoàn P/H là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Táo kết hoàn P/H là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Táo kết hoàn P/H ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 240 viên hoàn mềm

Thuốc Samatos PV là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Samatos PV là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Samatos PV ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 5 vỉ x 20 viên bao đường

Thuốc Sotinin (gia hạn lần 1) là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc Sotinin (gia hạn lần 1) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sotinin (gia hạn lần 1) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Lọ 60 viên, 100 viên

Thuốc Bakona là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Bakona là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bakona ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 1 lọ 30 viên nang

Thuốc Đại tràng hoàn K/H là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Đại tràng hoàn K/H là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Đại tràng hoàn K/H ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 gói x 4g hoàn cứng

Thuốc Babyhealth là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Babyhealth là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Babyhealth ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 1 chai 100 ml siro

Thuốc Sáng mắt là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Sáng mắt là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sáng mắt ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 3 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nang mềm

Thuốc Colper là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Colper là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Colper ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ, 5 vỉ x 10 viên nang

Thuốc Lục vị ACP là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Lục vị ACP là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lục vị ACP ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Hoàn xích hương là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Hoàn xích hương là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hoàn xích hương ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 4 gói x 12,5g hoàn cứng

Thuốc Hepaclean là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Hepaclean là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hepaclean ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai x 80ml, 200ml thuốc nước uống

Thuốc Hepaclean là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Hepaclean là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hepaclean ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai x 80ml, 200ml thuốc nước uống

Thuốc Hoàn sáng mắt ACP là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Hoàn sáng mắt ACP là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hoàn sáng mắt ACP ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 gói x 4 g viên hoàn cứng

Thuốc Viên sáng mắt là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Viên sáng mắt là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Viên sáng mắt ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 10 túi x 5 gam viên hoàn cứng, hộp 20 túi x 5 gam viên hoàn cứng

Thuốc Sáng mắt -f là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Sáng mắt -f là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sáng mắt -f ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 40 viên, Hộp 100 viên

Thuốc Lục vị -f là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Lục vị -f là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lục vị -f ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 40 viên, Hộp 100 viên