Thứ Năm, Tháng Hai 25, 2021
Trang chủ Tags Tobramycin

Tag: Tobramycin

Thuốc Hudexa Eye Drops là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Hudexa Eye Drops là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hudexa Eye Drops ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Tobradex là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tobradex là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tobradex ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 tuýp 3,5g

Thuốc Tobradex là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tobradex là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tobradex ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ x 5ml

Thuốc Eyracin ophthalmic Solution là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Eyracin ophthalmic Solution là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Eyracin ophthalmic Solution ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Ronotix là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ronotix là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ronotix ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Tobradex là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tobradex là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tobradex ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ x 5ml

Thuốc Medphatobra 80 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Medphatobra 80 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Medphatobra 80 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống x 2ml

Thuốc Hudexa Eye Drops là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Hudexa Eye Drops là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hudexa Eye Drops ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Tamdrop eye drops là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Tamdrop eye drops là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tamdrop eye drops ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Tobadexa Eye drops là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Tobadexa Eye drops là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tobadexa Eye drops ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ x 5ml

Thuốc Binextomaxin inj. là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Binextomaxin inj. là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Binextomaxin inj. ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ x 2ml

Thuốc Dextobos là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Dextobos là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Dextobos ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 5ml

Thuốc Detoraxin OPH là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Detoraxin OPH là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Detoraxin OPH ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Tuflu là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tuflu là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tuflu ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Samchundangtoracin eye drops là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Samchundangtoracin eye drops là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Samchundangtoracin eye drops ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Medphatobra 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Medphatobra 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Medphatobra 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống

Thuốc Medphatobra 80 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Medphatobra 80 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Medphatobra 80 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống x 2ml

Thuốc Uniontopracin inj là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Uniontopracin inj là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Uniontopracin inj ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ x 2ml

Thuốc Daewoong Tobramycin 3mg/ml là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Daewoong Tobramycin 3mg/ml là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Daewoong Tobramycin 3mg/ml ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml, Hộp 10 lọ

Thuốc Dung dịch nhỏ mắt Nebra là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc Dung dịch nhỏ mắt Nebra là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Dung dịch nhỏ mắt Nebra ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Huotob Injection là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Huotob Injection là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Huotob Injection ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc Huotob Injection là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Huotob Injection là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Huotob Injection ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc Tobaso là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tobaso là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tobaso ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 15ml

Thuốc Santodex Ophthalmic là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Santodex Ophthalmic là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Santodex Ophthalmic ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Santodex Ophthalmic là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Santodex Ophthalmic là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Santodex Ophthalmic ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Govarom là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Govarom là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Govarom ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Beekipocin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Beekipocin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Beekipocin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Brulamycin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Brulamycin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Brulamycin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ PE 5ml + ống nhỏ giọt

Thuốc Beekipocin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Beekipocin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Beekipocin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Kukjetrona là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Kukjetrona là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Kukjetrona ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ x 5ml

Thuốc Kukjetrona là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Kukjetrona là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Kukjetrona ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ x 5ml

Thuốc Beekipocin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Beekipocin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Beekipocin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Eyracin ophthalmic Solution là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Eyracin ophthalmic Solution là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Eyracin ophthalmic Solution ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Tuflu là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tuflu là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tuflu ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Dung dịch nhỏ mắt Nebra là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc Dung dịch nhỏ mắt Nebra là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Dung dịch nhỏ mắt Nebra ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Unitoba là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Unitoba là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Unitoba ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Goldbracin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Goldbracin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Goldbracin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ x 2ml

Thuốc Hỗn dịch nhỏ mắt Torarop là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc Hỗn dịch nhỏ mắt Torarop là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hỗn dịch nhỏ mắt Torarop ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai nhựa 5ml

Thuốc Tronanmycin Inj. là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tronanmycin Inj. là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tronanmycin Inj. ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 lọ 2ml

Thuốc Vitorex OPH là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Vitorex OPH là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vitorex OPH ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml