Thứ Sáu, Tháng Ba 5, 2021
Trang chủ Tags Tobramycin sulfate

Tag: Tobramycin sulfate

Dược chất Tobramycin – Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm...

0
Tobramycin là gì? Thông tin về chỉ định, chống chỉ định, tác dụng, liều dùng và lưu ý khi sử dụng dược chất Tobramycin. Bài viết dưới đây của Medy.vn sẽ cung cấp các thông tin hữu ích để tra cứu về dược chất Tobramycin

Thuốc Clesspra DX là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Clesspra DX là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Clesspra DX ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Clesspra là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Clesspra là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Clesspra ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Tobralcin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tobralcin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tobralcin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Tobdrops-D là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tobdrops-D là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tobdrops-D ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Tobraquin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tobraquin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tobraquin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Tobrin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tobrin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tobrin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1lọ 5ml

Thuốc Tobralcin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tobralcin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tobralcin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Tobramicina IBI là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tobramicina IBI là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tobramicina IBI ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 ống 2ml

Thuốc Tobramycin Actavis là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tobramycin Actavis là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tobramycin Actavis ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 lọ 2ml

Thuốc Troucine-DX là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Troucine-DX là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Troucine-DX ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Tobdrops-D là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tobdrops-D là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tobdrops-D ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Tobramycin Actavis là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tobramycin Actavis là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tobramycin Actavis ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 lọ 2ml

Thuốc Tobrin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tobrin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tobrin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1lọ 5ml

Thuốc Tobraquin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tobraquin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tobraquin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Tobroxine là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tobroxine là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tobroxine ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ 2ml

Thuốc Tobraquin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tobraquin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tobraquin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Bralcib Eye Drops là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Bralcib Eye Drops là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bralcib Eye Drops ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 10ml

Thuốc Eyedin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Eyedin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Eyedin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Isotic Tobrizon là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Isotic Tobrizon là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Isotic Tobrizon ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp chứa 1 lọ 5ml

Thuốc Bralcib Eye Drops là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Bralcib Eye Drops là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bralcib Eye Drops ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Brulamycin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Brulamycin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Brulamycin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 5 ống 2ml

Thuốc Clesspra là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Clesspra là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Clesspra ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Tobroxine là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tobroxine là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tobroxine ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ 2ml

Thuốc Isotic Tobrizon là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Isotic Tobrizon là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Isotic Tobrizon ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp chứa 1 lọ 5ml

Thuốc Isotic Tobrizon là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Isotic Tobrizon là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Isotic Tobrizon ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp chứa 1 lọ 5ml

Thuốc Tobralcin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tobralcin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tobralcin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Clesspra là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Clesspra là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Clesspra ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Zamod là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Zamod là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zamod ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Tobramycin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tobramycin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tobramycin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1lọ 5ml

Thuốc Newtobi Inj. là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Newtobi Inj. là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Newtobi Inj. ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống x 2ml

Thuốc Clesspra là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Clesspra là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Clesspra ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Choongwae Tobramycin sulfate injection là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Choongwae Tobramycin sulfate injection là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Choongwae Tobramycin sulfate injection ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 100ml

Thuốc Brulamycin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Brulamycin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Brulamycin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 5 ống 2ml

Thuốc Bralcib là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Bralcib là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bralcib ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Lyrasil – 80mg/2ml là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Lyrasil - 80mg/2ml là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lyrasil - 80mg/2ml ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ