Thứ Ba, Tháng Ba 2, 2021
Trang chủ Tags Tobramycin; Dexamethasone

Tag: Tobramycin; Dexamethasone

Thuốc DS-max là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc DS-max là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc DS-max ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Tobradex là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tobradex là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tobradex ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 tuýp 3,5g

Thuốc Videto là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Videto là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Videto ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Viarone Ophthalmic suspension là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Viarone Ophthalmic suspension là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Viarone Ophthalmic suspension ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Viarone Ophthalmic suspension là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Viarone Ophthalmic suspension là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Viarone Ophthalmic suspension ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Viarone Ophthalmic suspension là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Viarone Ophthalmic suspension là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Viarone Ophthalmic suspension ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Viarone Ophthalmic suspension là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Viarone Ophthalmic suspension là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Viarone Ophthalmic suspension ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Tobradex là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tobradex là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tobradex ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 tuýp 3,5g

Thuốc Tobradex là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tobradex là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tobradex ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 tuýp 3,5g

Thuốc Santodex Ophthalmic là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Santodex Ophthalmic là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Santodex Ophthalmic ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Philtobeson là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Philtobeson là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Philtobeson ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc DS-max là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc DS-max là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc DS-max ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml

Thuốc Accutob-D là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Accutob-D là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Accutob-D ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 5ml