Thứ Sáu, Tháng Ba 5, 2021
Trang chủ Tags Tinidazol 500mg

Tag: Tinidazol 500mg

Thuốc Banupyl – Kit là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Banupyl - Kit là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Banupyl - Kit ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp chứa 7 hộp nhỏ, hộp nhỏ chứa 1 vỉ x 6 viên

Thuốc Tinizol-500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tinizol-500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tinizol-500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Inore-Kit là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Inore-Kit là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Inore-Kit ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp chứa 7 hộp nhỏ, mỗi hộp nhỏ chứa 01 vỉ x 6 viên

Thuốc Polypower là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Polypower là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Polypower ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 7 vỉ x 6 viên

Thuốc Tinizol-500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tinizol-500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tinizol-500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Polypower là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Polypower là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Polypower ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 7 vỉ x 6 viên

Thuốc Tzide-500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tzide-500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tzide-500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Clespan Kit là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Clespan Kit là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Clespan Kit ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 7 vØ, mçi vØ chøa 2 Viên Pantoprazole; 2 Viên Tinidazol; 2 Viên Clarithromycin

Thuốc Tinidazol 500 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Tinidazol 500 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tinidazol 500 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 4 viên; hộp 10 vỉ x 4 viên

Thuốc Brivu là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Brivu là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Brivu ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 7 vỉ x 6 viên (2 viên nén bao phim tan trong ruột Pantoprazol + 2 viên nén dài bao phim Clarithromycin + 2 viên nén dài bao phim Tinidazol

Thuốc Tinidazol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tinidazol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tinidazol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Tinidazol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tinidazol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tinidazol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Tinidazol 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tinidazol 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tinidazol 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5,10 x10 viên, hộp 5,10vỉ x12 viên, hộp 1,5,10,25 vỉ x4 viên, hộp 5,10vỉ x6 viên, chai 50,100,200,500 viên

Thuốc Tanarazol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tanarazol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tanarazol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Tinidazol 500mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tinidazol 500mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tinidazol 500mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên bao phim

Thuốc Tinidazol 500mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tinidazol 500mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tinidazol 500mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên; 10 vỉ x 10 viên nén dài bao phim

Thuốc Tinidazol 500mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tinidazol 500mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tinidazol 500mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp1 vỉ x 4 viên; 10 vỉ x 4 viên nén tròn bao phim

Thuốc Maxgynal là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Maxgynal là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Maxgynal ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 6 viên nén đặt phụ khoa

Thuốc Triclarkit là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Triclarkit là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Triclarkit ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 7 vỉ x 6 viên (Mỗi vỉ có 2 viên Pantoprazol; 2 viên Tinidazol; 2 viên Clarithromycin)

Thuốc Zokazol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Zokazol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zokazol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp 1 vỉ x 4 viên nén dài bao phim

Thuốc Tinidazol 500mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tinidazol 500mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tinidazol 500mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Pataloxkit là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Pataloxkit là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pataloxkit ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 7 vỉ x 6 viên

Thuốc Donamkit là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Donamkit là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Donamkit ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 06 vỉ x 07 viên