Thứ Sáu, Tháng Ba 5, 2021
Trang chủ Tags Thiamin mononitrat

Tag: Thiamin mononitrat

Thuốc DaewoongURSA-S là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc DaewoongURSA-S là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc DaewoongURSA-S ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 6 vỉ 10 viên

Thuốc DaewoongURSA-S là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc DaewoongURSA-S là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc DaewoongURSA-S ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ 10 viên, hộp 3 vỉ 10 viên, hộp 6 vỉ 10 viên

Thuốc Alneed Plus là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Alneed Plus là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Alneed Plus ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Vitamin B1 250mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Vitamin B1 250mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vitamin B1 250mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên bao phim

Thuốc Tribcomplex F là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tribcomplex F là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tribcomplex F ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ, hộp 6 vỉ x 10 viên, hộp 1 lọ 100 viên

Thuốc SaVi B Complex là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc SaVi B Complex là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc SaVi B Complex ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 100 viên nang

Thuốc Tribcomplex F là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tribcomplex F là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tribcomplex F ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ, hộp 6 vỉ x 10 viên, hộp 1 lọ 100 viên

Thuốc B Complex C là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc B Complex C là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc B Complex C ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 100 viên nang

Thuốc B Complex C là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc B Complex C là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc B Complex C ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 100 viên nang

Thuốc Bocalex C+ là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Bocalex C+ là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bocalex C+ ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 100 viên nang

Thuốc Hepaqueen plus là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Hepaqueen plus là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hepaqueen plus ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 6 vỉ x 10 viên, 12 vỉ x 5 viên, 20 vỉ x 5 viên nang mềm

Thuốc Codu-Vitamin B1 250 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Codu-Vitamin B1 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Codu-Vitamin B1 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên; hộp 1 chai x 100 viên nén bao đường

Thuốc Edphavit B1B6B12 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Edphavit B1B6B12 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Edphavit B1B6B12 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 8 viên, hộp 1 chai x 100 viên nén bao đường

Thuốc PQAginin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc PQAginin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc PQAginin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng

Thuốc SaVi B Complex là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc SaVi B Complex là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc SaVi B Complex ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 100 viên nang, chai 400 viên nang

Thuốc Fe- Folic- B1-B6-PP là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Fe- Folic- B1-B6-PP là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng. Những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc và cách...

Thuốc Fe- Folic- B1-B6-PP là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Fe- Folic- B1-B6-PP là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fe- Folic- B1-B6-PP ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 200 viên nén dài bao phim

Thuốc Pentazozym là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pentazozym là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pentazozym ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 viên bao phim

Thuốc Vidibest là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Vidibest là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vidibest ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm

Thuốc Pentazozym là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pentazozym là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pentazozym ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 viên bao phim

Thuốc Tritamin B là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tritamin B là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tritamin B ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm

Thuốc Vitamin B1 O7 – Lọ 100v ...

0
Thuốc Vitamin B1 O7 - Lọ 100v là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vitamin B1 O7 - Lọ 100v ở đâu, giá bao nhiêu tiền 400 lọ x 100 viên

Thuốc Vitamin B1 O6 100v ...

0
Thuốc Vitamin B1 O6 100v là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vitamin B1 O6 100v ở đâu, giá bao nhiêu tiền 400 lọ x 100 viên

Thuốc Vitamin B1 2000v ...

0
Thuốc Vitamin B1 2000v là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vitamin B1 2000v ở đâu, giá bao nhiêu tiền 48 lọ x 2000viên

Thuốc Vitamin B1 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Vitamin B1 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vitamin B1 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10, 20 vỉ x 10; Chai 100