Thứ Năm, Tháng Mười 22, 2020
Trang chủ Tags Terpin hydrat

Tag: Terpin hydrat

Thuốc Terpotrophan là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Terpotrophan là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Terpotrophan ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Vinacode là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Vinacode là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vinacode ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên. Lọ 50 viên

Thuốc Dexpin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Dexpin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Dexpin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nang

Thuốc Terpotrophan là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Terpotrophan là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Terpotrophan ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thuốc Terpidin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Terpidin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Terpidin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên nén bao đường

Thuốc Terpin hydrat là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Terpin hydrat là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Terpin hydrat ở đâu, giá bao nhiêu tiền bao PP, bao PE 25kg nguyên liệu

Thuốc Terpin hydrate là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Terpin hydrate là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Terpin hydrate ở đâu, giá bao nhiêu tiền bao 25 kg, thùng 10 kg, thùng 20 kg, thùng 25 kg, thùng 50 kg nguyên liệu

Thuốc Terpidin Ho long đờm là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Terpidin Ho long đờm là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Terpidin Ho long đờm ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 400 viên nén

Thuốc Terpin Codein F là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Terpin Codein F là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Terpin Codein F ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 10 vỉ x 10 viên nang hạt cải

Thuốc Terpin Codein F là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Terpin Codein F là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Terpin Codein F ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 10 vỉ x 10 viên nang hạt cải

Thuốc Khaterban là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Khaterban là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Khaterban ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nén

Thuốc Khaterban là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Khaterban là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Khaterban ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nén

Thuốc Khaterban là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Khaterban là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Khaterban ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên. Chai 100 viên nang

Thuốc Terpincodein là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Terpincodein là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Terpincodein ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên; hộp 10 vỉ x 15 viên, chai 200 viên nén

Thuốc Terpincodein là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Terpincodein là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Terpincodein ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên; hộp 2 vỉ x 25 viên nén bao đường

Thuốc Terpin codein 3,68mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Terpin codein 3,68mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Terpin codein 3,68mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên. Chai 100 viên nang cứng

Thuốc Terpin codein 3,68mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Terpin codein 3,68mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Terpin codein 3,68mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên. Chai 100 viên nang cứng

Thuốc Terpin codein 3,68mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Terpin codein 3,68mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Terpin codein 3,68mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên. Chai 100 viên nang cứng

Thuốc Khaterban là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Khaterban là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Khaterban ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nén

Thuốc Khaterban là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Khaterban là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Khaterban ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nén

Thuốc Khaterban là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Khaterban là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Khaterban ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên. Chai 100 viên nang

Thuốc Terpin benzoat là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Terpin benzoat là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Terpin benzoat ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao đường

Thuốc Terpin benzoat là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Terpin benzoat là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Terpin benzoat ở đâu, giá bao nhiêu tiền Lọ 70 viên