Thứ Năm, Tháng Mười 29, 2020
Trang chủ Tags Terpin hydrat 100mg

Tag: Terpin hydrat 100mg

Thuốc Terpin Codein F là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Terpin Codein F là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Terpin Codein F ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 2 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thuốc Terpin cophan 15 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Terpin cophan 15 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Terpin cophan 15 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên bao đường

Thuốc Terpin- Codein là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Terpin- Codein là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Terpin- Codein ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nang

Thuốc Tofluxine là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tofluxine là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tofluxine ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 100 viên (xanh-trắng)

Thuốc Tofluxine là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tofluxine là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tofluxine ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 100 viên (hồng-vàng)

Thuốc Terpin – Codein là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Terpin - Codein là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Terpin - Codein ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nén

Thuốc Terpin- Codein là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Terpin- Codein là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Terpin- Codein ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao đường; Chai 100 viên nén bao đường

Thuốc Terpin-Codein là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Terpin-Codein là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Terpin-Codein ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên, chai 400 viên, chai 100 viên nén

Thuốc Terpin – Dextromethorphan là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Terpin - Dextromethorphan là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Terpin - Dextromethorphan ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng

Thuốc Terpin codein là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Terpin codein là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Terpin codein ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 100 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 50 vỉ x 10 viên nang (trắng - xanh)

Thuốc Terpin – Dextromethorphan là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Terpin - Dextromethorphan là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Terpin - Dextromethorphan ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng

Thuốc Terpin – Dextromethorphan là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Terpin - Dextromethorphan là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Terpin - Dextromethorphan ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng

Thuốc Terpin-Dextromethorphan là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Terpin-Dextromethorphan là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Terpin-Dextromethorphan ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 1 chai x 100 viên nang

Thuốc Terpin-Dextromethorphan là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Terpin-Dextromethorphan là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Terpin-Dextromethorphan ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 1 chai x 100 viên nang

Thuốc Calatuss là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Calatuss là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Calatuss ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên bao đường

Thuốc Terpin Codein 10 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Terpin Codein 10 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Terpin Codein 10 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nén, Hộp 1 chai 400 viên nén

Thuốc Terpin Codein 10 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Terpin Codein 10 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Terpin Codein 10 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nén, Hộp 1 chai x 200 viên nén

Thuốc Terpin codein là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Terpin codein là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Terpin codein ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 100 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 50 vỉ x 10 viên nang (trắng - xanh)

Thuốc Terpin-Dextromethorphan là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Terpin-Dextromethorphan là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Terpin-Dextromethorphan ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 1 chai x 100 viên nang

Thuốc Terpin-Codein là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Terpin-Codein là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Terpin-Codein ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nang

Thuốc Terpin Mekong là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Terpin Mekong là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Terpin Mekong ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 25 viên nén bao đường

Thuốc Toptidin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Toptidin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Toptidin ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 1 chai 100 viên nang

Thuốc Terpin Codein 5 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Terpin Codein 5 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Terpin Codein 5 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nén, Hộp 1 chai 400 viên nén

Thuốc Terpin-codein là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Terpin-codein là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Terpin-codein ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 1 chai x 100 viên bao phim

Thuốc Terpin codein là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Terpin codein là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Terpin codein ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao đường

Thuốc Terpin benzoat là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Terpin benzoat là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Terpin benzoat ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao đường

Thuốc Terpin codein là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Terpin codein là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Terpin codein ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao đường

Thuốc Terpin codein là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Terpin codein là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Terpin codein ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao đường

Thuốc Tecpin-Dem là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tecpin-Dem là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tecpin-Dem ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao đường

Thuốc Terpin benzoat là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Terpin benzoat là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Terpin benzoat ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao đường

Thuốc Terpin – Codein là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Terpin - Codein là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Terpin - Codein ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nang

Thuốc Terpin benzoat là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Terpin benzoat là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Terpin benzoat ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 20 vỉ x 10 viên

Thuốc Ciospan là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ciospan là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ciospan ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên