Thứ Ba, Tháng Mười 20, 2020
Trang chủ Tags Terpin hydrat 100 mg

Tag: Terpin hydrat 100 mg

Thuốc Terpin codein là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Terpin codein là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Terpin codein ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nang, Hộp 1 chai 150 viên nang

Thuốc Tofluxine là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tofluxine là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tofluxine ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 100 viên (vàng-vàng)

Thuốc Tofluxine là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tofluxine là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tofluxine ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 100 viên (hồng-tím)

Thuốc Terpin Stada là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Terpin Stada là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Terpin Stada ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thuốc Cendein là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cendein là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cendein ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên, lọ 500 viên nén

Thuốc Cendein là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cendein là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cendein ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên, lọ 500 viên nén

Thuốc Pulmofar là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pulmofar là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pulmofar ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nang

Thuốc Terpin codein là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Terpin codein là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Terpin codein ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 100 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 50 vỉ x 10 viên bao đường

Thuốc Terpin-Codein là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Terpin-Codein là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Terpin-Codein ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nang

Thuốc Terpin-Codein là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Terpin-Codein là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Terpin-Codein ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 25 viên nén bao đường

Thuốc Terpinbenzoat là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Terpinbenzoat là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Terpinbenzoat ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 100 viên, chai 400 viên, Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao đường

Thuốc Codetab là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Codetab là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Codetab ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 10 vỉ x 10 viên, lọ 400 viên nén

Thuốc Tercodol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tercodol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tercodol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ, 100 vỉ x 10 viên nén

Thuốc Terpin-Codein là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Terpin-Codein là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Terpin-Codein ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nén, hộp 1 lọ 400 viên nén

Thuốc Terpincodein nen 10mg, là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Terpincodein nen 10mg, là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Terpincodein nen 10mg, ở đâu, giá bao nhiêu tiền Vỉ 10,,Hộp 100,Thùng 13200 viên

Thuốc Ho long đờm là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Ho long đờm là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ho long đờm ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai/400Thùng 48chai

Thuốc Acadein là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Acadein là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Acadein ở đâu, giá bao nhiêu tiền Vỉ 10,Hộp 50T/6600

TERPIN CODEIN OPC

0
Thuốc TERPIN CODEIN OPC là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc TERPIN CODEIN OPC ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 200 viên