Thứ Tư, Tháng Mười 28, 2020
Trang chủ Tags Tenofovir disoproxil fumarate

Tag: Tenofovir disoproxil fumarate

Thuốc Protevir là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Protevir là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Protevir ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 4 viên

Thuốc Protevir là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Protevir là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Protevir ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 4 viên

Thuốc Hepazol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Hepazol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hepazol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Tanavir là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tanavir là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tanavir ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Edar là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Edar là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Edar ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Virkil là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Virkil là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Virkil ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên; 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Tenifo E là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tenifo E là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tenifo E ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Virkil là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Virkil là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Virkil ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 Viên; 3 vỉ x 10 Viên

Thuốc Tenifo E là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tenifo E là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tenifo E ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Tenifo E là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tenifo E là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tenifo E ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc tenifo là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc tenifo là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc tenifo ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc tenifo là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc tenifo là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc tenifo ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Edar 300mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Edar 300mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Edar 300mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 10vieen

Thuốc Tenofovir là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tenofovir là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tenofovir ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Tenofovir là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tenofovir là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tenofovir ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên