Thứ Tư, Tháng Mười 21, 2020
Trang chủ Tags Tenofovir disoproxil fumarate 300mg

Tag: Tenofovir disoproxil fumarate 300mg

Thuốc Tenofovir Disoproxil Fumarate Tablets 300mg là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc Tenofovir Disoproxil Fumarate Tablets 300mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tenofovir Disoproxil Fumarate Tablets 300mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ x 30 viên

Thuốc Ricovir là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ricovir là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ricovir ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 30 viên

Thuốc Tenofovir Disoproxil Fumarate Tablets 300mg là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc Tenofovir Disoproxil Fumarate Tablets 300mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tenofovir Disoproxil Fumarate Tablets 300mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ x 30 viên

Thuốc Ricovir EM là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ricovir EM là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ricovir EM ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 30 viên

Thuốc Tenofovir Disoproxil fumarate/Efavirent/Emtricitabine 300mg/600mg/200mg là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Tenofovir Disoproxil fumarate/Efavirent/Emtricitabine 300mg/600mg/200mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tenofovir Disoproxil fumarate/Efavirent/Emtricitabine 300mg/600mg/200mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 30 viên

Thuốc Tenifo là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tenifo là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tenifo ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Edar-Em là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Edar-Em là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Edar-Em ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Nofirom là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Nofirom là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Nofirom ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Tenofovir Disoproxil Fumarate Tablets 300mg là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc Tenofovir Disoproxil Fumarate Tablets 300mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tenofovir Disoproxil Fumarate Tablets 300mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 30 viên

Thuốc Synfovir là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Synfovir là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Synfovir ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Trustiva là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Trustiva là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Trustiva ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 30 viên

Thuốc Ikotef là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ikotef là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ikotef ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Synfovir là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Synfovir là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Synfovir ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Ricovir là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ricovir là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ricovir ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 30 viên

Thuốc Ricovir EM là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ricovir EM là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ricovir EM ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 30 viên

Thuốc Ricovir là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ricovir là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ricovir ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 30 viên

Thuốc Tenofovir Disoproxil Fumarate Tablets 300mg là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc Tenofovir Disoproxil Fumarate Tablets 300mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tenofovir Disoproxil Fumarate Tablets 300mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Hepazol E là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Hepazol E là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hepazol E ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Tenofovir Disoproxil fumarate, Lamivudine and Efavirenz Tablets 300mg/300mg/600mg là gì?...

0
Thuốc Tenofovir Disoproxil fumarate, Lamivudine and Efavirenz Tablets 300mg/300mg/600mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tenofovir Disoproxil fumarate, Lamivudine and Efavirenz Tablets 300mg/300mg/600mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 30 viên

Thuốc Tenof là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tenof là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tenof ở đâu, giá bao nhiêu tiền Lọ 30 viên

Thuốc Synfovir là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Synfovir là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Synfovir ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Tevir 300 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tevir 300 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tevir 300 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 30 viên

Thuốc Getino-B là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Getino-B là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Getino-B ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 30 viên

Thuốc Ricovir là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ricovir là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ricovir ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 1 chai 30 viên

Thuốc Tenifo là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tenifo là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tenifo ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên