Chủ Nhật, Tháng Mười 25, 2020
Trang chủ Tags Tenofovir disoproxil fumarat

Tag: Tenofovir disoproxil fumarat

Thuốc Fudteno 300 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Fudteno 300 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fudteno 300 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2, 3, 6, 10 vỉ x 10 viên, Chai 30, 60, 90, 100, 250 viên

Thuốc Mibeproxil 300 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Mibeproxil 300 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Mibeproxil 300 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ, 10 x 7 viên

Thuốc Madotevir 300 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Madotevir 300 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Madotevir 300 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Madotevir 300 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Madotevir 300 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Madotevir 300 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Tenofovir SaVi 300 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Tenofovir SaVi 300 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tenofovir SaVi 300 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Hepatymo là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Hepatymo là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hepatymo ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Tenofovir Stada 300mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Tenofovir Stada 300mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tenofovir Stada 300mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên,chai 30 viên

Thuốc Visteno là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Visteno là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Visteno ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 03 vỉ x10 viên (vỉ nhôm - nhôm)

Thuốc Phudstad 300 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Phudstad 300 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Phudstad 300 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên, chai 30 viên, 60 viên, 90 viên, 100 viên, 250 viên

Thuốc Lazifovir 300 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Lazifovir 300 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lazifovir 300 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Lazifovir 300 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Lazifovir 300 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lazifovir 300 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc SaVi Tenofovir 300 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc SaVi Tenofovir 300 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc SaVi Tenofovir 300 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Batigan 300 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Batigan 300 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Batigan 300 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên, chai 30 viên, 60 viên, 90 viên, 100 viên, 250 viên

Thuốc Phudstad 300 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Phudstad 300 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Phudstad 300 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên, chai 30 viên, 60 viên, 90 viên, 100 viên, 250 viên

Thuốc Mibeproxil 300 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Mibeproxil 300 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Mibeproxil 300 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 7 viên

Thuốc Mibeproxil 300 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Mibeproxil 300 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Mibeproxil 300 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 7 viên

Thuốc Planovir là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Planovir là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Planovir ở đâu, giá bao nhiêu tiền 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Tenofovir STADA® 300 mg là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Tenofovir STADA® 300 mgTenofovir STADA® 300 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn trả lời những vấn...

Thuốc Tenofovir STADA® 300 mg là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Tenofovir STADA® 300 mgTenofovir STADA® 300 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn trả lời những vấn...