Thứ Năm, Tháng Mười 29, 2020
Trang chủ Tags Tenofovir disoproxil fumarat 300mg

Tag: Tenofovir disoproxil fumarat 300mg

Thuốc Tenolam là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tenolam là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tenolam ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Efavirenz 600mg, Emtricitabine 200mg and Tenofovir disoproxil fumarate 300mg tablets...

0
Thuốc Efavirenz 600mg, Emtricitabine 200mg and Tenofovir disoproxil fumarate 300mg tablets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Efavirenz 600mg, Emtricitabine 200mg and Tenofovir disoproxil fumarate 300mg tablets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 30 viên

Thuốc Relvir là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Relvir là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Relvir ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ x 30 viên

Thuốc Eltvir là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Eltvir là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Eltvir ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 30 viên

Thuốc Glitage E là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Glitage E là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Glitage E ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên nén

Thuốc Stemvir là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Stemvir là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Stemvir ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 4 viên

Thuốc Tenofovir Disoproxil Fumarate and Emtricitabine Tablets 300mg/200mg là gì? Tác...

0
Thuốc Tenofovir Disoproxil Fumarate and Emtricitabine Tablets 300mg/200mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tenofovir Disoproxil Fumarate and Emtricitabine Tablets 300mg/200mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 30 viên

Thuốc Efavirenz 600mg, Emtricitabine 200mg and Tenofovir disoproxil fumarate 300mg tablets...

0
Thuốc Efavirenz 600mg, Emtricitabine 200mg and Tenofovir disoproxil fumarate 300mg tablets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Efavirenz 600mg, Emtricitabine 200mg and Tenofovir disoproxil fumarate 300mg tablets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 30 viên

Thuốc Emtenof là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Emtenof là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Emtenof ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Egofovir là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Egofovir là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Egofovir ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 VNA

Thuốc Topflovir là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Topflovir là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Topflovir ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Planovir là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Planovir là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Planovir ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Mibeproxil 300mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Mibeproxil 300mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Mibeproxil 300mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 01 vỉ x 07 viên; Hộp 05 vỉ x 07 viên; Hộp 10 vỉ x 07 viên

Thuốc USFovir là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc USFovir là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc USFovir ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc USPNorvir là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc USPNorvir là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc USPNorvir ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Tenifo là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tenifo là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tenifo ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Pesatic là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pesatic là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pesatic ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Mocrea Tenofovir 300 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Mocrea Tenofovir 300 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Mocrea Tenofovir 300 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ, 3 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thuốc Truefovir là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Truefovir là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Truefovir ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Kalowog là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Kalowog là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Kalowog ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ, 5 vỉ x 10 viên

Thuốc Tenfovix là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tenfovix là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tenfovix ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Agifovir là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Agifovir là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Agifovir ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Tenoboston là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tenoboston là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tenoboston ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên; hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Tenofovir 300 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tenofovir 300 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tenofovir 300 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Boruza là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Boruza là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Boruza ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Dark là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Dark là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Dark ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 4 vỉ x 7 viên

Thuốc Tehep-B là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tehep-B là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tehep-B ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 4 vỉ x 7 viên

Thuốc Tenoboston là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tenoboston là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tenoboston ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên; hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Orihepa 300mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Orihepa 300mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Orihepa 300mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2, 3, 6, 10 vỉ x 10 viên, Chai 30, 60, 90, 100, 250 viên

Thuốc Nofovir là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán

0
Thuốc Nofovir là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Nofovir ở đâu, giá bao nhiêu tiền

Thuốc Egofovir là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán

0
Thuốc Egofovir là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Egofovir ở đâu, giá bao nhiêu tiền

Thuốc Tesrax là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tesrax là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tesrax ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 4 vỉ x 7 viên

Thuốc Fudteno là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Fudteno là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fudteno ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên