Thứ Năm, Tháng Mười 29, 2020
Trang chủ Tags Telmisartan

Tag: Telmisartan

Dược chất Telmisartan – Thuốc tim mạch | Thông tin chi...

0
Telmisartan là gì? Thông tin về chỉ định, chống chỉ định, tác dụng, liều dùng và lưu ý khi sử dụng dược chất Telmisartan. Bài viết dưới đây của Medy.vn sẽ cung cấp các thông tin hữu ích để tra cứu về dược chất Telmisartan

Thuốc Cilzec 20 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cilzec 20 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cilzec 20 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Cilzec 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cilzec 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cilzec 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Telroto 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Telroto 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Telroto 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Actelsar 80mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Actelsar 80mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Actelsar 80mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 28 viên nén/vỉ

Thuốc Miratel 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Miratel 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Miratel 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Telroto 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Telroto 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Telroto 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Telroto 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Telroto 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Telroto 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Cilzec 20 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cilzec 20 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cilzec 20 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Telart 20mg Tablets là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Telart 20mg Tablets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Telart 20mg Tablets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ nhôm/ nhôm x 7 viên

Thuốc Angitel 20 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Angitel 20 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Angitel 20 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Telpil H là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Telpil H là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Telpil H ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Cilzec Plus là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cilzec Plus là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cilzec Plus ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Bio-Car 80 tablets là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Bio-Car 80 tablets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bio-Car 80 tablets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Telmilife 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Telmilife 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Telmilife 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Lowlip-H là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Lowlip-H là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lowlip-H ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Telmimarksans 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Telmimarksans 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Telmimarksans 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Telart 80mg Tablets là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Telart 80mg Tablets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Telart 80mg Tablets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ nhôm/ nhôm x 7 viên

Thuốc Telmimarksans 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Telmimarksans 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Telmimarksans 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Telart 40mg Tablets là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Telart 40mg Tablets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Telart 40mg Tablets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ nhôm/ nhôm x 7 viên

Thuốc Lowlip-H là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Lowlip-H là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lowlip-H ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Miratel 80 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Miratel 80 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Miratel 80 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Miratel 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Miratel 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Miratel 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Telmimarksans 80 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Telmimarksans 80 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Telmimarksans 80 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Telmimarksans 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Telmimarksans 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Telmimarksans 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Telart 20mg Tablets là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Telart 20mg Tablets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Telart 20mg Tablets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ nhôm/ nhôm x 7 viên

Thuốc Micardis Plus là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Micardis Plus là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Micardis Plus ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 4 vỉ x 7 viên/vỉ

Thuốc Miratel 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Miratel 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Miratel 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Micardis là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Micardis là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Micardis ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Micardis là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Micardis là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Micardis ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Micardis là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Micardis là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Micardis ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Tisartan 80 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tisartan 80 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tisartan 80 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Bio-car 40 tablets là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Bio-car 40 tablets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bio-car 40 tablets ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 3 vỉ x 10 viên nén không bao

Thuốc Bio-Car 80 tablets là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Bio-Car 80 tablets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bio-Car 80 tablets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Lowlip-H là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Lowlip-H là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lowlip-H ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Telmilife 80 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Telmilife 80 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Telmilife 80 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Telsar Tablets 40 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Telsar Tablets 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Telsar Tablets 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 14 viên

Thuốc Telpil H là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Telpil H là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Telpil H ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Cilzec 80 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cilzec 80 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cilzec 80 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Cilzec 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cilzec 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cilzec 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên