Thứ Năm, Tháng Mười 29, 2020
Trang chủ Tags Telmisartan 80mg

Tag: Telmisartan 80mg

Thuốc Tolura 80mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tolura 80mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tolura 80mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 4 vỉ x 7 viên

Thuốc Safetelmi H 80/12.5 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Safetelmi H 80/12.5 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Safetelmi H 80/12.5 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Tellzy 80 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tellzy 80 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tellzy 80 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Telsar 80 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Telsar 80 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Telsar 80 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Safetelmi H 80/12.5 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Safetelmi H 80/12.5 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Safetelmi H 80/12.5 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Carminal 80mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Carminal 80mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Carminal 80mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 14 viên

Thuốc Levistel 80 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Levistel 80 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Levistel 80 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 4 vỉ x 7 viên

Thuốc Tolura 80mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tolura 80mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tolura 80mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 4 vỉ x 7 viên

Thuốc Yolipraz-80 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Yolipraz-80 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Yolipraz-80 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Telsar 80 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Telsar 80 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Telsar 80 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Actelsar 80mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Actelsar 80mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Actelsar 80mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 4 vỉ x 7 viên nén

Thuốc Lowlip-80 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Lowlip-80 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lowlip-80 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Telma 80 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Telma 80 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Telma 80 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp lớn chứa 10 hộp nhỏ x 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Telzartan 80 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Telzartan 80 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Telzartan 80 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Tellzy 80 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tellzy 80 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tellzy 80 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Lowlip-80 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Lowlip-80 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lowlip-80 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Telzartan 80 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Telzartan 80 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Telzartan 80 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Micardis là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Micardis là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Micardis ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Twynsta (Đóng gói và xuất xưởng: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH...

0
Thuốc Twynsta (Đóng gói và xuất xưởng: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG; đ/c: Binger str. 173 55216 Ingelheim am Rhein, Germany) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Twynsta (Đóng gói và xuất xưởng: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG; đ/c: Binger str. 173 55216 Ingelheim am Rhein, Germany) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 14 vỉ x 7 viên

Thuốc Teli 80 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Teli 80 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Teli 80 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp lớn chứa 3 hộp nhỏ x 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Twynsta (Đóng gói và xuất xưởng: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH...

0
Thuốc Twynsta (Đóng gói và xuất xưởng: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG; đ/c: Binger str. 173 55216 Ingelheim am Rhein, Germany) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Twynsta (Đóng gói và xuất xưởng: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG; đ/c: Binger str. 173 55216 Ingelheim am Rhein, Germany) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Actelsar 80mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Actelsar 80mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Actelsar 80mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 14 viên

Thuốc Teli 80 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Teli 80 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Teli 80 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp lớn chứa 3 hộp nhỏ x 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Zhekof-80 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Zhekof-80 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zhekof-80 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 6 vỉ x 10 viên

Thuốc Lamotel 80 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Lamotel 80 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lamotel 80 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Bosagas 80 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Bosagas 80 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bosagas 80 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Tracardis 80 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tracardis 80 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tracardis 80 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên;

Thuốc Telmisartan 80 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Telmisartan 80 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Telmisartan 80 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 4 vỉ x 7 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc SaVi Telmisartan 80 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc SaVi Telmisartan 80 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc SaVi Telmisartan 80 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên nén dài