Thứ Năm, Tháng Mười 29, 2020
Trang chủ Tags Telmisartan 40mg

Tag: Telmisartan 40mg

Thuốc Teli H là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Teli H là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Teli H ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp lớn chứa 3 hộp nhỏ x 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Angitel-H là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Angitel-H là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Angitel-H ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Tolura 40mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tolura 40mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tolura 40mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 4 vỉ x 7 viên

Thuốc Safetelmi H là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Safetelmi H là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Safetelmi H ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Alembictellzy H là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Alembictellzy H là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Alembictellzy H ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Tellzy 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tellzy 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tellzy 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Telsar 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Telsar 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Telsar 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Telmiskaa 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Telmiskaa 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Telmiskaa 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Cilzec Plus là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cilzec Plus là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cilzec Plus ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Actelsar 40mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Actelsar 40mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Actelsar 40mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 4 vỉ x 7 viên

Thuốc Carminal 40mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Carminal 40mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Carminal 40mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 14 viên

Thuốc Levistel 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Levistel 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Levistel 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 4 vỉ x 7 viên

Thuốc Tellzy 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tellzy 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tellzy 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Tolura 40mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tolura 40mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tolura 40mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 4 vỉ x 7 viên

Thuốc Novaduc-40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Novaduc-40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Novaduc-40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Lowlip-40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Lowlip-40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lowlip-40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Actelsar 40mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Actelsar 40mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Actelsar 40mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 4 vỉ x 7 viên nén

Thuốc Actelsar 40mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Actelsar 40mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Actelsar 40mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 28 viên nén/vỉ

Thuốc Yolipraz-40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Yolipraz-40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Yolipraz-40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Telmimark-H là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Telmimark-H là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Telmimark-H ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Telmiskaa 40 Đổi tên thành: Telmikaa 40 (Công văn Đính chính...

0
Thuốc Telmiskaa 40 Đổi tên thành: Telmikaa 40 (Công văn Đính chính số 17026/QLD-ĐK ngày 10/10/2013) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Telmiskaa 40 Đổi tên thành: Telmikaa 40 (Công văn Đính chính số 17026/QLD-ĐK ngày 10/10/2013) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Telzartan 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Telzartan 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Telzartan 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Telmistal-40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Telmistal-40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Telmistal-40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Telsar 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Telsar 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Telsar 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Teli H là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Teli H là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Teli H ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp lớn chứa 3 hộp nhỏ x 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Mirosatan là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Mirosatan là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Mirosatan ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Tellzy 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tellzy 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tellzy 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Angitel-H là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Angitel-H là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Angitel-H ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Lowlip-H là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Lowlip-H là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lowlip-H ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Teli 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Teli 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Teli 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp lớn chứa 3 hộp nhỏ x 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Telzartan 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Telzartan 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Telzartan 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Micardis là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Micardis là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Micardis ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Teli 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Teli 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Teli 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp lớn chứa 3 hộp nhỏ x 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Micardis Plus là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Micardis Plus là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Micardis Plus ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Twynsta (Đóng gói và xuất xưởng: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH...

0
Thuốc Twynsta (Đóng gói và xuất xưởng: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG; đ/c: Binger str. 173 55216 Ingelheim am Rhein, Germany) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Twynsta (Đóng gói và xuất xưởng: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG; đ/c: Binger str. 173 55216 Ingelheim am Rhein, Germany) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 14 vỉ x 7 viên

Thuốc Chemtel-40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Chemtel-40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Chemtel-40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Teli 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Teli 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Teli 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp lớn chứa 3 hộp nhỏ x 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Teli H là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Teli H là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Teli H ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp lớn chứa 3 hộp nhỏ x 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Angitel-H là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Angitel-H là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Angitel-H ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Twynsta (Đóng gói và xuất xưởng: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH...

0
Thuốc Twynsta (Đóng gói và xuất xưởng: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG; đ/c: Binger str. 173 55216 Ingelheim am Rhein, Germany) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Twynsta (Đóng gói và xuất xưởng: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG; đ/c: Binger str. 173 55216 Ingelheim am Rhein, Germany) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên