Thứ Sáu, Tháng Mười 23, 2020
Trang chủ Tags Telmisartan 40 mg

Tag: Telmisartan 40 mg

Thuốc Agimstan là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Agimstan là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Agimstan ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 4 vỉ x 7 viên

Thuốc Telmisartan 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Telmisartan 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Telmisartan 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Bivitelmi 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Bivitelmi 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bivitelmi 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc SaVi Telmisartan 40 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc SaVi Telmisartan 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc SaVi Telmisartan 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Hypertel 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Hypertel 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hypertel 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 4 vỉ x 7 viên

Thuốc Telzid 40/12.5 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

1
Thuốc Telzid 40/12.5 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Telzid 40/12.5 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 6 vỉ x 10 viên

Thuốc Disicar 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Disicar 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Disicar 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Telmisartan Stada 40 mg là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Telmisartan Stada 40 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Telmisartan Stada 40 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 4 vỉ x 7 viên

Thuốc Visartis 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Visartis 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Visartis 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên (vỉ nhôm - nhôm)

Thuốc Visartis 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Visartis 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Visartis 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên (vỉ nhôm - nhôm)