Thứ Năm, Tháng Mười 29, 2020
Trang chủ Tags Teicoplanin

Tag: Teicoplanin

Dược chất Teicoplanin – Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm...

0
Teicoplanin là gì? Thông tin về chỉ định, chống chỉ định, tác dụng, liều dùng và lưu ý khi sử dụng dược chất Teicoplanin. Bài viết dưới đây của Medy.vn sẽ cung cấp các thông tin hữu ích để tra cứu về dược chất Teicoplanin

Thuốc Tilatep for I.V. Injection 200mg là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc Tilatep for I.V. Injection 200mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tilatep for I.V. Injection 200mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm 3ml

Thuốc Lycoplan 400mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Lycoplan 400mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lycoplan 400mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm 5ml

Thuốc Tilatep for I.V. Injection 200mg là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc Tilatep for I.V. Injection 200mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tilatep for I.V. Injection 200mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm 3ml

Thuốc Tapocin Injection 400mg (NSX 2: KukJe Pharma Ind. Co., Ltd;...

0
Thuốc Tapocin Injection 400mg (NSX 2: KukJe Pharma Ind. Co., Ltd; đ/c: 648, Choji-dong, Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tapocin Injection 400mg (NSX 2: KukJe Pharma Ind. Co., Ltd; đ/c: 648, Choji-dong, Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ bột pha tiêm + 1 ống nước cất pha tiêm 6ml

Thuốc Lycoplan 400mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Lycoplan 400mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lycoplan 400mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm 5ml

Thuốc Tapocin Injection 200mg (NSX 2: KukJe Pharma Ind. Co., Ltd;...

0
Thuốc Tapocin Injection 200mg (NSX 2: KukJe Pharma Ind. Co., Ltd; đ/c: 648, Choji-dong, Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tapocin Injection 200mg (NSX 2: KukJe Pharma Ind. Co., Ltd; đ/c: 648, Choji-dong, Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ bột pha tiêm + 1 ống nước cất pha tiêm 3ml

Thuốc Targocid là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Targocid là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Targocid ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ bột + 1 ống nước cất pha tiêm 3ml

Thuốc Tocopin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tocopin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tocopin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Tronasel Injection 400mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Tronasel Injection 400mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tronasel Injection 400mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1lọ

Thuốc Tronasel Injection 200mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Tronasel Injection 200mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tronasel Injection 200mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1lọ

Thuốc Tilatep for I.V. Injection 200mg là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc Tilatep for I.V. Injection 200mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tilatep for I.V. Injection 200mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm 3ml

Thuốc Tilatep for I.V. Injection 200mg là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc Tilatep for I.V. Injection 200mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tilatep for I.V. Injection 200mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm 3ml

Thuốc Tilatep for I.V. Injection 200mg là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc Tilatep for I.V. Injection 200mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tilatep for I.V. Injection 200mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm 3ml

Thuốc Tilatep for I.V. Injection 200mg là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc Tilatep for I.V. Injection 200mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tilatep for I.V. Injection 200mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm 3ml

Thuốc Tapocin Injection 200mg (NSX 2: KukJe Pharma Ind. Co., Ltd;...

0
Thuốc Tapocin Injection 200mg (NSX 2: KukJe Pharma Ind. Co., Ltd; đ/c: 648, Choji-dong, Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tapocin Injection 200mg (NSX 2: KukJe Pharma Ind. Co., Ltd; đ/c: 648, Choji-dong, Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ bột pha tiêm + 1 ống nước cất pha tiêm 3ml

Thuốc Tapocin Injection 200mg (NSX 2: KukJe Pharma Ind. Co., Ltd;...

0
Thuốc Tapocin Injection 200mg (NSX 2: KukJe Pharma Ind. Co., Ltd; đ/c: 648, Choji-dong, Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tapocin Injection 200mg (NSX 2: KukJe Pharma Ind. Co., Ltd; đ/c: 648, Choji-dong, Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ bột pha tiêm + 1 ống nước cất pha tiêm 3ml

Thuốc Tapocin Injection 200mg (NSX 2: KukJe Pharma Ind. Co., Ltd;...

0
Thuốc Tapocin Injection 200mg (NSX 2: KukJe Pharma Ind. Co., Ltd; đ/c: 648, Choji-dong, Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tapocin Injection 200mg (NSX 2: KukJe Pharma Ind. Co., Ltd; đ/c: 648, Choji-dong, Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ bột pha tiêm + 1 ống nước cất pha tiêm 3ml

Thuốc Tapocin Injection 200mg (NSX 2: KukJe Pharma Ind. Co., Ltd;...

0
Thuốc Tapocin Injection 200mg (NSX 2: KukJe Pharma Ind. Co., Ltd; đ/c: 648, Choji-dong, Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tapocin Injection 200mg (NSX 2: KukJe Pharma Ind. Co., Ltd; đ/c: 648, Choji-dong, Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ bột pha tiêm + 1 ống nước cất pha tiêm 3ml