Thứ Năm, Tháng Mười 29, 2020
Trang chủ Tags Tacrolimus

Tag: Tacrolimus

Thuốc Rocimus 0.1%w/w là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Rocimus 0.1%w/w là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Rocimus 0.1%w/w ở đâu, giá bao nhiêu tiền Tuýp 10g

Thuốc Rocimus 0.03%w/w là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Rocimus 0.03%w/w là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Rocimus 0.03%w/w ở đâu, giá bao nhiêu tiền Tuýp 10g

Thuốc Prograf là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Prograf là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Prograf ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống

Thuốc Imutac 0,1% là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Imutac 0,1% là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Imutac 0,1% ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 tuýp 5g, 15g

Thuốc Imutac 0,03% là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Imutac 0,03% là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Imutac 0,03% ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 tuýp 5g, 15g

Thuốc Rocimus 0.1%w/w là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Rocimus 0.1%w/w là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Rocimus 0.1%w/w ở đâu, giá bao nhiêu tiền Tuýp 10g

Thuốc Talimus 0.1% là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Talimus 0.1% là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Talimus 0.1% ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 tuýp 10g

Thuốc Talimus 0.1% là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Talimus 0.1% là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Talimus 0.1% ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 tuýp 10g

Thuốc Talimus 0.03% là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Talimus 0.03% là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Talimus 0.03% ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 tuýp 10g

Thuốc Talimus 0.03% là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Talimus 0.03% là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Talimus 0.03% ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 tuýp 10g

Thuốc Tacroz Ointment là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tacroz Ointment là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tacroz Ointment ở đâu, giá bao nhiêu tiền Tube 10g

Thuốc Tacroz Ointment là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tacroz Ointment là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tacroz Ointment ở đâu, giá bao nhiêu tiền Tube 10g

Thuốc Tacroz Forte là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tacroz Forte là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tacroz Forte ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 tuýp 10 g

Thuốc Tacroz Forte là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tacroz Forte là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tacroz Forte ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 tuýp 10 g

Thuốc Protopic là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Protopic là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Protopic ở đâu, giá bao nhiêu tiền Tube 10g

Thuốc Protopic là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Protopic là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Protopic ở đâu, giá bao nhiêu tiền Tube 10g

Thuốc Prograf là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Prograf là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Prograf ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 viên

Thuốc Prograf là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Prograf là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Prograf ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 viên

Thuốc Imutac 0,1% là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Imutac 0,1% là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Imutac 0,1% ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 tuýp 5g, 15g

Thuốc Imutac 0,03% là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Imutac 0,03% là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Imutac 0,03% ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 tuýp 5g, 15g