Chủ Nhật, Tháng Mười 25, 2020
Trang chủ Tags Sulpiride

Tag: Sulpiride

Dược chất Sulpiride – Thuốc hướng tâm thần | Thông tin...

0
Sulpiride là gì? Thông tin về chỉ định, chống chỉ định, tác dụng, liều dùng và lưu ý khi sử dụng dược chất Sulpiride. Bài viết dưới đây của Medy.vn sẽ cung cấp các thông tin hữu ích để tra cứu về dược chất Sulpiride

Dược chất Sulpiride – Thuốc hướng tâm thần | Thông tin...

0
Sulpiride là gì? Thông tin về chỉ định, chống chỉ định, tác dụng, liều dùng và lưu ý khi sử dụng dược chất Sulpiride. Bài viết dưới đây của Medy.vn sẽ cung cấp các thông tin hữu ích để tra cứu về dược chất Sulpiride

Thuốc Young Il Sulpiride Capsule 50mg là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc Young Il Sulpiride Capsule 50mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Young Il Sulpiride Capsule 50mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ 10 viên

Thuốc Biosride là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Biosride là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Biosride ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Young Il Sulpiride Capsule 50mg là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc Young Il Sulpiride Capsule 50mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Young Il Sulpiride Capsule 50mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ 10 viên

Thuốc Sulpide capsule là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Sulpide capsule là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sulpide capsule ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc YoungIlSulris là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc YoungIlSulris là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc YoungIlSulris ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 6 vỉ x 10 Viên

Thuốc Sulpide capsule là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Sulpide capsule là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sulpide capsule ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Neostoguard là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Neostoguard là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Neostoguard ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x10 Viên

Thuốc Grasulp là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Grasulp là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Grasulp ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 Viên

Thuốc Dogweisu Supide Capsule 50mg (sulpiride) là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc Dogweisu Supide Capsule 50mg (sulpiride) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Dogweisu Supide Capsule 50mg (sulpiride) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ nhôm x 10 viên

Thuốc Dogmatil là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Dogmatil là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Dogmatil ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 15Viên

Thuốc Beesedril là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Beesedril là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Beesedril ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 Viên

Thuốc Dogwazin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Dogwazin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Dogwazin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Maxdotyl là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Maxdotyl là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Maxdotyl ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 15 ;Chai 100