Thứ Tư, Tháng Mười 21, 2020
Trang chủ Tags Sulpirid 50mg

Tag: Sulpirid 50mg

Thuốc Devodil 50 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Devodil 50 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Devodil 50 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Dogtapine là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Dogtapine là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Dogtapine ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 100 viên; hộp 1 chai 200 viên

Thuốc Maxdotyl 50 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Maxdotyl 50 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Maxdotyl 50 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 10 vỉ x 15 viên; hộp 1 chai 100 viên; chai 60 viên, 200 viên

Thuốc Stogurad là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Stogurad là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Stogurad ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Sentipec 50 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Sentipec 50 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sentipec 50 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 viên

Thuốc Omaride là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Omaride là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Omaride ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 15 viên

Thuốc Stogurad là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Stogurad là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Stogurad ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nang

Thuốc Dogtapine là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Dogtapine là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Dogtapine ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên; hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Dosding là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Dosding là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Dosding ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên; hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Sulpiride là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Sulpiride là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sulpiride ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Uphadoctin 50 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Uphadoctin 50 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Uphadoctin 50 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 15 viên

Thuốc Maxdotyl là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Maxdotyl là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Maxdotyl ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 2 vỉ x 15 viên, hộp 1 chai 60 viên; 100 viên, 200 viên nang

Thuốc Newgenstoguardcap là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Newgenstoguardcap là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Newgenstoguardcap ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên; hộp 1 chai 100 viên

Thuốc Sulpirid là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Sulpirid là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sulpirid ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 12 viên

Thuốc Sulpirid 50mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Sulpirid 50mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sulpirid 50mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên; hộp 1 chai 100 viên

Thuốc Meyerdogtil là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Meyerdogtil là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Meyerdogtil ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 15 viên nang

Thuốc Sulpiride là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Sulpiride là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sulpiride ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nang

Thuốc Sulpirid 50 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Sulpirid 50 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sulpirid 50 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 15 viên nén

Thuốc Sulpiride Stada 50 mg là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Sulpiride Stada 50 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sulpiride Stada 50 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 viên nang cứng

Thuốc Sulpiride là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Sulpiride là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sulpiride ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nang

Thuốc Sulpiride là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Sulpiride là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sulpiride ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nang

Thuốc Sulpiride-DNP 50 Mg là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Sulpiride-DNP 50 Mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sulpiride-DNP 50 Mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên