Chủ Nhật, Tháng Mười 25, 2020
Trang chủ Tags Sulpirid 50 mg

Tag: Sulpirid 50 mg

Thuốc Ancicon là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ancicon là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ancicon ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên; Chai 100 viên

Thuốc Sulpirid 50mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Sulpirid 50mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sulpirid 50mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 15 viên

Thuốc Cetecosusi là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cetecosusi là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cetecosusi ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên, Lọ 100, 200 viên

Thuốc Sulpirid 50mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Sulpirid 50mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sulpirid 50mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 15 viên

Thuốc Sulpiride 50 mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Sulpiride 50 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sulpiride 50 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Sulpragi là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Sulpragi là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sulpragi ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Sulpiride Stada 50 mg là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Sulpiride Stada 50 mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sulpiride Stada 50 mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 viên

Thuốc Spirilix là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Spirilix là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Spirilix ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 15 viên

Thuốc Sulpirid 50 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Sulpirid 50 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sulpirid 50 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ , 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Sulpirid 50 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Sulpirid 50 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sulpirid 50 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ , 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Dognefin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Dognefin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Dognefin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 20 vỉ x 10 viên, chai 100 viên

Thuốc Docnotine là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Docnotine là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Docnotine ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên; chai 100 viên

Thuốc Medi-Sulpirid là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Medi-Sulpirid là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Medi-Sulpirid ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên