Thứ Ba, Tháng Mười 20, 2020
Trang chủ Tags Sulbactam

Tag: sulbactam

Thuốc Bactamox 1g là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Bactamox 1g (theo công văn số 4775/QLD-ĐK ngày 11/4/2017) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bactamox 1g (theo công văn số 4775/QLD-ĐK ngày 11/4/2017) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 7 viên

Thuốc Vitabactam là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán

0
Thuốc Vitabactam là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vitabactam ở đâu, giá bao nhiêu tiền

Thuốc Vibatazol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán

0
Thuốc Vibatazol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vibatazol ở đâu, giá bao nhiêu tiền

Thuốc Vimotram là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán

0
Thuốc Vimotram là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vimotram ở đâu, giá bao nhiêu tiền

Thuốc Todexan là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Todexan là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Todexan ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 1 lọ+ 1 lọ dung mội 10ml

Thuốc Spreabac là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Spreabac là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Spreabac ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Cefoperazone+Sulbactam là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cefoperazone+Sulbactam là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefoperazone+Sulbactam ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Spreabac là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Spreabac là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Spreabac ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Cefoperazone+Sulbactam là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cefoperazone+Sulbactam là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefoperazone+Sulbactam ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Vibatazol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Vibatazol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vibatazol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ, hộp 1 lọ thuốc tiêm bột

Thuốc Sulamcin – SX nhượng quyền của XNDPTƯ1 là gì? Tác...

0
Thuốc Sulamcin - SX nhượng quyền của XNDPTƯ1 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sulamcin - SX nhượng quyền của XNDPTƯ1 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ thuốc bột tiêm

Thuốc Todexan là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Todexan là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Todexan ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 1 lọ+ 1 lọ dung mội 10ml

Thuốc Todexan là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Todexan là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Todexan ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 1 lọ+ 1 lọ dung mội 10ml