Thứ Tư, Tháng Mười 21, 2020
Trang chủ Tags Sulbactam natri

Tag: Sulbactam natri

Thuốc Uniozone là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Uniozone là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Uniozone ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ x 1g

Thuốc Ampicillin Sulbactam là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ampicillin Sulbactam là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ampicillin Sulbactam ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc Bactalin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Bactalin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bactalin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ x 2g

Thuốc Bacamp là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Bacamp là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bacamp ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ bột + 1 ống nước cất pha tiêm

Thuốc Torbixol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Torbixol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Torbixol ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 1 lọ

Thuốc Zontum 2g là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Zontum 2g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zontum 2g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ & 1 ống 10ml nước vô khuẩn pha tiêm

Thuốc Kebasyn 500:500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Kebasyn 500:500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Kebasyn 500:500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Sulfopara Injection Combipack là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Sulfopara Injection Combipack là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sulfopara Injection Combipack ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1lọ + 1 ống nước cất pha tiêm 10ml

Thuốc Tartum 1.5 gm là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Tartum 1.5 gm là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tartum 1.5 gm ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ bột + 1ống nước cất pha tiêm 5ml

Thuốc Zontum 1g là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Zontum 1g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zontum 1g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ & 1 ống 10ml nước vô khuẩn pha tiêm

Thuốc Cefolatam là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cefolatam là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefolatam ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc Bactalin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Bactalin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bactalin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ x 1g

Thuốc Cefantral S 1,5g (NSX nước cất: Marck Bioscienes Ltd. Đ/c:...

0
Thuốc Cefantral S 1,5g (NSX nước cất: Marck Bioscienes Ltd. Đ/c: 876, NH No. 8, Vill. Hyriyala, Tal, Matar là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cefantral S 1,5g (NSX nước cất: Marck Bioscienes Ltd. Đ/c: 876, NH No. 8, Vill. Hyriyala, Tal, Matar ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ thuốc + 1 ống 10 ml dung môi pha tiêm

Thuốc Uniozone là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Uniozone là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Uniozone ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ bột pha tiêm

Thuốc Zontum 2g là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Zontum 2g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zontum 2g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ & 1 ống 10ml nước vô khuẩn pha tiêm

Thuốc Zontum 1g là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Zontum 1g là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zontum 1g ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ & 1 ống 10ml nước vô khuẩn pha tiêm

Thuốc Ultibact là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ultibact là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ultibact ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1lọ 1g

Thuốc Sulcetam Inj. là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Sulcetam Inj. là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sulcetam Inj. ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc Prazone-S là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Prazone-S là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Prazone-S ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1lọ

Thuốc Pogliz là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pogliz là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pogliz ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 lọ

Thuốc Novisulba 1000 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Novisulba 1000 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Novisulba 1000 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Dexaperazon là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Dexaperazon là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Dexaperazon ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Bioszone 2g Inj. là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Bioszone 2g Inj. là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bioszone 2g Inj. ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ

Thuốc Ampisun 1.5 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ampisun 1.5 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ampisun 1.5 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ bột + 1 ống nước vô khuẩn pha tiêm 10ml

Thuốc Kimose là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Kimose là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Kimose ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 10 lọ