Thứ Ba, Tháng Mười 20, 2020
Trang chủ Tags Spiramycin 1.500.000 IU

Tag: Spiramycin 1.500.000 IU

Thuốc Glonacin 1.5 M.I.U là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Glonacin 1.5 M.I.U là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Glonacin 1.5 M.I.U ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 8 viên

Thuốc Tinforova 1,5 M.I.U là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Tinforova 1,5 M.I.U là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tinforova 1,5 M.I.U ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 01 vỉ x 10 viên

Thuốc Novomycine 1,5 M.IU là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Novomycine 1,5 M.IU là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Novomycine 1,5 M.IU ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 8 viên

Thuốc Spiramycin 1,5 MIU là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Spiramycin 1,5 MIU là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Spiramycin 1,5 MIU ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thuốc Opespira 1,5MIU là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Opespira 1,5MIU là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Opespira 1,5MIU ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 8 viên

Thuốc Apharova là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Apharova là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Apharova ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 8 viên

Thuốc Dorogyne F là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Dorogyne F là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Dorogyne F ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 2 vỉ, 4 vỉ x 5 viên nén bao phim

Thuốc Rovas 1.5M là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Rovas 1.5M là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Rovas 1.5M ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 8 viên

Thuốc Rovagi 1,5 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Rovagi 1,5 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Rovagi 1,5 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Spiramycin 1.5M là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Spiramycin 1.5M là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Spiramycin 1.5M ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 8 viên

Thuốc Spiramycin 1.500.000 IU là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Spiramycin 1.500.000 IU là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Spiramycin 1.500.000 IU ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 8 viên nén bao phim

Thuốc Rospycin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Rospycin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Rospycin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 8 viên

Thuốc Rospycin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Rospycin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Rospycin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 8 viên

Thuốc Rospycin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Rospycin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Rospycin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 8 viên

Thuốc Pimicin 1.5 M là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Pimicin 1.5 M là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pimicin 1.5 M ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ, 20 vỉ x 8 viên (vỉ nhôm - PVC)

Thuốc Spiramycin 1.500.000 IU là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Spiramycin 1.500.000 IU là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Spiramycin 1.500.000 IU ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 8 viên, hộp 2 vỉ x 10 viên ban phim

Thuốc Antirova 1.5 M.I.U là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Antirova 1.5 M.I.U là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Antirova 1.5 M.I.U ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 8 viên nén bao phim

Thuốc Spobavas 1,5 MIU là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Spobavas 1,5 MIU là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Spobavas 1,5 MIU ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 8 viên nén bao phim

Thuốc Apharova là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Apharova là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Apharova ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 8 viên nén bao phim