Thứ Tư, Tháng Mười 28, 2020
Trang chủ Tags Sơn thù)

Tag: Sơn thù)

Thuốc Bát vị TW3 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Bát vị TW3 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bát vị TW3 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 túi x 5g hoàn cứng; Hộp 16 túi x 5g hoàn cứng

Thuốc Hoàn lục vị là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Hoàn lục vị là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hoàn lục vị ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 50g

Thuốc Viên bổ mắt là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Viên bổ mắt là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Viên bổ mắt ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 40 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên nang

Thuốc Viên sáng mắt là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Viên sáng mắt là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Viên sáng mắt ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 gói 5g hoàn cứng

Thuốc Hoàn lục vị là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Hoàn lục vị là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hoàn lục vị ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 10 gói x 5g hoàn cứng

Thuốc Viên sáng mắt là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Viên sáng mắt là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Viên sáng mắt ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nang

Thuốc Lục vị là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Lục vị là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lục vị ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 80ml sirô

Thuốc Lục vị là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Lục vị là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lục vị ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng

Thuốc Thuốc uống Lục vị ẩm là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc Thuốc uống Lục vị ẩm là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Thuốc uống Lục vị ẩm ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 1 lọ 100 ml thuốc nước

Thuốc Ngũ canh tả P/H là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Ngũ canh tả P/H là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ngũ canh tả P/H ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 240 viên hoàn mềm

Thuốc Táo kết hoàn P/H là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Táo kết hoàn P/H là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Táo kết hoàn P/H ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 240 viên hoàn mềm

Thuốc Colper là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Colper là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Colper ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ, 5 vỉ x 10 viên nang

Thuốc Lục vị ACP là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Lục vị ACP là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lục vị ACP ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Bát vị quế phụ là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Bát vị quế phụ là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bát vị quế phụ ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 2 vỉ, 5 vỉ x 10 viên nang

Thuốc Song hảo đại bổ tinh- f là gì? Tác dụng,...

0
Thuốc Song hảo đại bổ tinh- f là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Song hảo đại bổ tinh- f ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 40 viên, Hộp 100 viên

Thuốc Sáng mắt -f là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Sáng mắt -f là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sáng mắt -f ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 40 viên, Hộp 100 viên

Thuốc Lục vị -f là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Lục vị -f là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lục vị -f ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 40 viên, Hộp 100 viên

Thuốc Fitôbetin- f là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Fitôbetin- f là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fitôbetin- f ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 40 viên, Hộp 100 viên

Thuốc Bát vị- f là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Bát vị- f là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bát vị- f ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 40 viên, Hộp 100 viên

Thuốc Bát tiên trường thọ P/H là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc Bát tiên trường thọ P/H là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bát tiên trường thọ P/H ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ x 240 viên hoàn mềm

Thuốc Viditon là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Viditon là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Viditon ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 10 gói x 5 gam viên hoàn cứng

Thuốc Bát vị quế phụ là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Bát vị quế phụ là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bát vị quế phụ ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ, 5 vỉ x 10 viên

Thuốc Viditon là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Viditon là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Viditon ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 10 gói x 5 gam viên hoàn cứng

Thuốc Viên Bổ mắt là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Viên Bổ mắt là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Viên Bổ mắt ở đâu, giá bao nhiêu tiền Lọ nhựa 60 viên, hộp 3 vỉ, hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng

Thuốc Hoàn lục vị địa hoàng là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc Hoàn lục vị địa hoàng là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hoàn lục vị địa hoàng ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 24 viên hoàn mềm x 10 gam

Thuốc Hoàn lục vị địa hoàng là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc Hoàn lục vị địa hoàng là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hoàn lục vị địa hoàng ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 24 viên hoàn mềm x 10 gam

Thuốc Bổ Thận Dương-BVP là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Bổ Thận Dương-BVP là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bổ Thận Dương-BVP ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 100 viên (chai nhựa HDPE); Hộp 1 chai 60 viên (chai thủy tinh màu nâu); Hộp 6 vỉ x 10 viên (vỉ nhôm-PVC); Hộp 6 vỉ x 10 viên nang (vỉ nhôm-nhôm)

Thuốc Bổ thận âm- BVP là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Bổ thận âm- BVP là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bổ thận âm- BVP ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 100 viên nén bao phim (chai thủy tinh màu nâu). Hộp 4 vỉ x 18 viên nén bao phim (vỉ nhôm-PVC). Hộp 6 vỉ x 10 viên nén bao phim (vỉ nhôm-nhôm)

Thuốc Thuốc uống lục vị là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Thuốc uống lục vị là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Thuốc uống lục vị ở đâu, giá bao nhiêu tiền Lọ 100ml cao lỏng

Thuốc Thuốc uống lục vị là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Thuốc uống lục vị là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Thuốc uống lục vị ở đâu, giá bao nhiêu tiền Lọ 100ml cao lỏng

Thuốc Hoàn bổ thận âm là gì? Tác dụng, liều...

0
Thuốc Hoàn bổ thận âm là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hoàn bổ thận âm ở đâu, giá bao nhiêu tiền Túi 80g; hộp 10 túi x 5g hoàn cứng