Thứ Sáu, Tháng Mười 30, 2020
Trang chủ Tags Somatropin

Tag: Somatropin

Dược chất Somatropin – Hocmon, Nội tiết tố | Thông tin...

0
Somatropin là gì? Thông tin về chỉ định, chống chỉ định, tác dụng, liều dùng và lưu ý khi sử dụng dược chất Somatropin. Bài viết dưới đây của Medy.vn sẽ cung cấp các thông tin hữu ích để tra cứu về dược chất Somatropin

Thuốc SciTropin A 10mg/1,5ml (30IU) là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc SciTropin A 10mg/1,5ml (30IU) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc SciTropin A 10mg/1,5ml (30IU) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ thuốc tiêm 10mg

Thuốc Zomacton 4mg (đóng gói : Ferring International Center S.A-Switzerland) là...

0
Thuốc Zomacton 4mg (đóng gói : Ferring International Center S.A-Switzerland) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zomacton 4mg (đóng gói : Ferring International Center S.A-Switzerland) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ bột đông khô và ống dung môi 3,5ml

Thuốc Saizen liquid là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Saizen liquid là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Saizen liquid ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 1 ống x 6mg/1.03ml

Thuốc Norditropin Nordilet 5mg/1,5ml là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Norditropin Nordilet 5mg/1,5ml là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Norditropin Nordilet 5mg/1,5ml ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 bút tiêm bơm sẵn x 1,5ml

Thuốc SciTropin A 10mg/1,5ml (30IU) là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc SciTropin A 10mg/1,5ml (30IU) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc SciTropin A 10mg/1,5ml (30IU) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ (1 cartridge)

Thuốc SciTropin A 10mg/1,5ml (30IU) là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc SciTropin A 10mg/1,5ml (30IU) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc SciTropin A 10mg/1,5ml (30IU) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ (1 cartridge)

Thuốc Saizen là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Saizen là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Saizen ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 1 lọ 3.33mg và 1 lọ dung môi 5ml

Thuốc Saizen là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Saizen là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Saizen ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ + 1 ống dung môi pha tiêm

Thuốc SciTropin A 5mg/1,5ml (15IU) là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc SciTropin A 5mg/1,5ml (15IU) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc SciTropin A 5mg/1,5ml (15IU) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ (1 cartridge); hộp 2 lọ (cartridge)

Thuốc Saizen là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Saizen là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Saizen ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ Saizen và 1 lọ dung môi

Thuốc Norditropin Nordilet 5mg/1,5ml là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Norditropin Nordilet 5mg/1,5ml là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Norditropin Nordilet 5mg/1,5ml ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 bút tiêm bơm sẵn x 1,5ml

Thuốc Zomacton 4mg (®ãng gãi : Ferring International Center S.A-Switzerland) là...

0
Thuốc Zomacton 4mg (®ãng gãi : Ferring International Center S.A-Switzerland) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zomacton 4mg (®ãng gãi : Ferring International Center S.A-Switzerland) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ bét ®«ng kh« vµ ống dung m«i 3,5ml

Thuốc Saizen là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Saizen là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Saizen ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ Saizen vµ 1 lọ dung m«i