Thứ Năm, Tháng Mười 29, 2020
Trang chủ Tags Sodium Valproate

Tag: Sodium Valproate

Thuốc Valparin-200 Alkalets là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Valparin-200 Alkalets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Valparin-200 Alkalets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Tab. Metisval là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tab. Metisval là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tab. Metisval ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Intasprol 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Intasprol 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Intasprol 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Depakine 200mg/ml là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Depakine 200mg/ml là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Depakine 200mg/ml ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 400ml

Thuốc Valparin-200 Alkalets là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Valparin-200 Alkalets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Valparin-200 Alkalets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Valparin-200 Alkalets là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Valparin-200 Alkalets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Valparin-200 Alkalets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Valparin-200 Alkalets là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Valparin-200 Alkalets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Valparin-200 Alkalets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Valparin chrono 500 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Valparin chrono 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Valparin chrono 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 Viên

Thuốc S-Valapro là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc S-Valapro là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc S-Valapro ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ 10 Viên

Thuốc S-Valapro là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc S-Valapro là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc S-Valapro ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ 10 Viên

Thuốc S-Valapro là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc S-Valapro là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc S-Valapro ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ 10 viên

Thuốc S-Valapro là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc S-Valapro là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc S-Valapro ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ 10 viên

Thuốc Intasprol 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Intasprol 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Intasprol 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 Viên

Thuốc Intasprol 500 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Intasprol 500 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Intasprol 500 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Encorate 300 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Encorate 300 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Encorate 300 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 Viên

Thuốc Encorate là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Encorate là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Encorate ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 Viên

Thuốc Depakine là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Depakine là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Depakine ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 400ml