Chủ Nhật, Tháng Mười 25, 2020
Trang chủ Tags Sodium perrtechnetate

Tag: sodium perrtechnetate

Thuốc Gentech molybdenum (Mo99)/Technetium (99mTc) Sterile generator for production of sodium...

0
Thuốc Gentech molybdenum (Mo99)/Technetium (99mTc) Sterile generator for production of sodium pertechnetate là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gentech molybdenum (Mo99)/Technetium (99mTc) Sterile generator for production of sodium pertechnetate ở đâu, giá bao nhiêu tiền thùng/bình/kiện

Thuốc Gentech molybdenum (Mo99)/Technetium (99mTc) Sterile generator for production of sodium...

0
Thuốc Gentech molybdenum (Mo99)/Technetium (99mTc) Sterile generator for production of sodium pertechnetate là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gentech molybdenum (Mo99)/Technetium (99mTc) Sterile generator for production of sodium pertechnetate ở đâu, giá bao nhiêu tiền thùng/bình/kiện

Thuốc Gentech molybdenum (Mo99)/Technetium (99mTc) Sterile generator for production of sodium...

0
Thuốc Gentech molybdenum (Mo99)/Technetium (99mTc) Sterile generator for production of sodium pertechnetate là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gentech molybdenum (Mo99)/Technetium (99mTc) Sterile generator for production of sodium pertechnetate ở đâu, giá bao nhiêu tiền Thùng/Bình/Kiện

Thuốc Gentech molybdenum (Mo99)/Technetium (99mTc) Sterile generator for production of sodium...

0
Thuốc Gentech molybdenum (Mo99)/Technetium (99mTc) Sterile generator for production of sodium pertechnetate là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gentech molybdenum (Mo99)/Technetium (99mTc) Sterile generator for production of sodium pertechnetate ở đâu, giá bao nhiêu tiền 405 mCi (15 GBq)/bình

Thuốc Gentech molybdenum (Mo99)/Technetium (99mTc) Sterile generator for production of sodium...

0
Thuốc Gentech molybdenum (Mo99)/Technetium (99mTc) Sterile generator for production of sodium pertechnetate là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gentech molybdenum (Mo99)/Technetium (99mTc) Sterile generator for production of sodium pertechnetate ở đâu, giá bao nhiêu tiền thùng/bình/kiện