Thứ Tư, Tháng Mười 21, 2020
Trang chủ Tags Simvastatin

Tag: Simvastatin

Dược chất Simvastatin – Thuốc tim mạch | Thông tin chi...

0
Simvastatin là gì? Thông tin về chỉ định, chống chỉ định, tác dụng, liều dùng và lưu ý khi sử dụng dược chất Simvastatin. Bài viết dưới đây của Medy.vn sẽ cung cấp các thông tin hữu ích để tra cứu về dược chất Simvastatin

Thuốc Simva-Denk 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Simva-Denk 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Simva-Denk 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc PMS-Simvastatine là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc PMS-Simvastatine là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc PMS-Simvastatine ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 100 viên nén

Thuốc Simlo-20 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Simlo-20 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Simlo-20 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 14 viên

Thuốc Simlo-20 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Simlo-20 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Simlo-20 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 14 viên

Thuốc Simlo-10 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Simlo-10 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Simlo-10 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 14 viên

Thuốc Kardak 5 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Kardak 5 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Kardak 5 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Tominfast là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Tominfast là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tominfast ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Ifistatin 10 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ifistatin 10 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ifistatin 10 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc SimvaHexal 20mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc SimvaHexal 20mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc SimvaHexal 20mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Simva-Denk 40 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Simva-Denk 40 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Simva-Denk 40 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Fouratin 20 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Fouratin 20 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fouratin 20 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc PMS-Simvastatine là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc PMS-Simvastatine là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc PMS-Simvastatine ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 100 viên, hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Simlo-20 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Simlo-20 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Simlo-20 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 14 viên

Thuốc Simlo-10 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Simlo-10 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Simlo-10 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 14 viên

Thuốc Medsim 20mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Medsim 20mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Medsim 20mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc SimvaHexal 20mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc SimvaHexal 20mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc SimvaHexal 20mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Simvaget là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Simvaget là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Simvaget ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Intas Simtas- 10 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Intas Simtas- 10 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Intas Simtas- 10 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ nhôm/ nhôm x 10 viên

Thuốc Zintatine 20 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Zintatine 20 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zintatine 20 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 viên

Thuốc Zocor (đóng gói: Merck sharp & Dohme (Australia) Pty. Ltd.,...

0
Thuốc Zocor (đóng gói: Merck sharp & Dohme (Australia) Pty. Ltd., Australia) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zocor (đóng gói: Merck sharp & Dohme (Australia) Pty. Ltd., Australia) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 15 viên

Thuốc Zocor (đóng gói: Merck Sharp & Dohme (Australia) Pty. Ltd.,...

0
Thuốc Zocor (đóng gói: Merck Sharp & Dohme (Australia) Pty. Ltd., Australia) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zocor (đóng gói: Merck Sharp & Dohme (Australia) Pty. Ltd., Australia) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 15 viên

Thuốc Simvaget là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Simvaget là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Simvaget ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Simlo-10 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Simlo-10 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Simlo-10 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 14 viên

Thuốc SimvaHexal 20mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc SimvaHexal 20mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc SimvaHexal 20mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc SimvEP là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc SimvEP là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc SimvEP ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Kardak 10 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Kardak 10 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Kardak 10 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Zosta-20 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Zosta-20 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zosta-20 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 Viên

Thuốc Zosta-10 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Zosta-10 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zosta-10 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 Viên

Thuốc SimvEP là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc SimvEP là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc SimvEP ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Simvastatin tablets 20mg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Simvastatin tablets 20mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Simvastatin tablets 20mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 14Viên

Thuốc SimvaHexal 20mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc SimvaHexal 20mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc SimvaHexal 20mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 Viên

Thuốc Simtarole là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Simtarole là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Simtarole ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Simlo-10 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Simlo-10 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Simlo-10 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 Viên

Thuốc Simlo – 20 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Simlo - 20 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Simlo - 20 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 Viên

Thuốc Medsim 10mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Medsim 10mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Medsim 10mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Kardak 10 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Kardak 10 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Kardak 10 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Intas Simtas- 10 là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Intas Simtas- 10 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Intas Simtas- 10 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ nhôm/ nhôm x 10 viên

Thuốc Athenil 20mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Athenil 20mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Athenil 20mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ 10 Viên

Thuốc Athenil 10mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Athenil 10mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Athenil 10mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 10 Viên