Thứ Sáu, Tháng Mười 30, 2020
Trang chủ Tags SIMETHICON

Tag: SIMETHICON

Thuốc Air-X drops là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Air-X drops là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Air-X drops ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 15ml

Thuốc Napepsin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Napepsin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Napepsin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Magycon là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Magycon là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Magycon ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ 9 viên

Thuốc Pepnic là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pepnic là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pepnic ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5vỉ x 10viên

Thuốc DID Pancricon là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc DID Pancricon là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc DID Pancricon ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Air-X là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Air-X là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Air-X ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc DID Pancricon là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc DID Pancricon là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc DID Pancricon ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Roucile là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Roucile là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Roucile ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5vỉ x 10viên

Thuốc Roucile là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Roucile là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Roucile ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5vỉ x 10viên

Thuốc DID Pancricon là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc DID Pancricon là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc DID Pancricon ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Boristro là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Boristro là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Boristro ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 Viên

Thuốc Biocid Plus là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Biocid Plus là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Biocid Plus ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 6 viên

Thuốc Air-X drops là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Air-X drops là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Air-X drops ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 15ml

Thuốc Air-X là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Air-X là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Air-X ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 Viên

Thuốc Air-X là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Air-X là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Air-X ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Air X Drop là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Air X Drop là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Air X Drop ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 15ml

Thuốc Daslase (SXNQ của AHN-Gook Pharmaceutical CO., Ltd) là gì? Tác...

0
Thuốc Daslase (SXNQ của AHN-Gook Pharmaceutical CO., Ltd) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Daslase (SXNQ của AHN-Gook Pharmaceutical CO., Ltd) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 20 vỉ x 5 viên nang mềm

Thuốc Newstomax là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Newstomax là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Newstomax ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên nang mềm

Thuốc Newstomax là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Newstomax là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Newstomax ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên nang mềm

Thuốc Myeracid là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Myeracid là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Myeracid ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 500 viên nén nhai

Thuốc Myeracid là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Myeracid là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Myeracid ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 500 viên nén nhai

Thuốc SICONGAST là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc SICONGAST là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc SICONGAST ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 VX / 10 viên