Thứ Ba, Tháng Mười 20, 2020
Trang chủ Tags Silymarin

Tag: Silymarin

Dược chất Silymarin – Thuốc đường tiêu hóa | Thông tin...

0
Silymarin là gì? Thông tin về chỉ định, chống chỉ định, tác dụng, liều dùng và lưu ý khi sử dụng dược chất Silymarin. Bài viết dưới đây của Medy.vn sẽ cung cấp các thông tin hữu ích để tra cứu về dược chất Silymarin

Thuốc Hepadays là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Hepadays là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hepadays ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Fynkhepar Tablets là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Fynkhepar Tablets là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fynkhepar Tablets ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Kivi Hepa là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Kivi Hepa là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Kivi Hepa ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Kimnuti là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Kimnuti là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Kimnuti ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 viên

Thuốc Nataha là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Nataha là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Nataha ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 viên

Thuốc Hepnol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Hepnol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hepnol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 viên

Thuốc Silymarin 50mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Silymarin 50mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Silymarin 50mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 60 viên nang

Thuốc Sucon-RB Capsules là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Sucon-RB Capsules là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sucon-RB Capsules ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp lớn x 10 hộp nhỏ x 1 vỉ x 10 viên

Thuốc Silyrin-140 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Silyrin-140 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Silyrin-140 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3vỉ x 10viên

Thuốc Silymarin 50mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Silymarin 50mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Silymarin 50mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 60 viên nang

Thuốc Liversafe là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Liversafe là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Liversafe ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 Viên

Thuốc Liverpul là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Liverpul là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Liverpul ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10Viên

Thuốc Liverpul là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Liverpul là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Liverpul ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10Viên

Thuốc Levogin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Levogin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Levogin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 6 vỉ x 10Viên

Thuốc Levogin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Levogin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Levogin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 6vỉ x 10viên

Thuốc Levalev là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Levalev là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Levalev ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 6 viên

Thuốc Hepaqueen plus là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Hepaqueen plus là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hepaqueen plus ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 6 vỉ x 10 viên, 12 vỉ x 5 viên, 20 vỉ x 5 viên nang mềm

Thuốc Safegan 70 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Safegan 70 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Safegan 70 ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 6 vỉ x 10 viên nang mềm

Thuốc Silymax Complex là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Silymax Complex là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Silymax Complex ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 3 vỉ, 6 vỉ x 10 viên nang

Thuốc Liverton 70mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Liverton 70mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Liverton 70mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Liverton 140mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Liverton 140mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Liverton 140mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền 10 vỉ x 10 viên