Thứ Năm, Tháng Mười 29, 2020
Trang chủ Tags Sildenafil citrate

Tag: Sildenafil citrate

Dược chất Sildenafil – Hocmon, Nội tiết tố | Thông tin...

0
Sildenafil là gì? Thông tin về chỉ định, chống chỉ định, tác dụng, liều dùng và lưu ý khi sử dụng dược chất Sildenafil. Bài viết dưới đây của Medy.vn sẽ cung cấp các thông tin hữu ích để tra cứu về dược chất Sildenafil

Thuốc Sifilden là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Sifilden là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sifilden ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 4viên

Thuốc Sifilden là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Sifilden là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sifilden ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 4viên

Thuốc Maxigra 50mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Maxigra 50mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Maxigra 50mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1vỉ x 4viên; 1 vỉ x 1viên

Thuốc Maxigra 50mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Maxigra 50mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Maxigra 50mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1vỉ x 4viên; 1 vỉ x 1viên

Thuốc Sife là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Sife là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sife ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 4 viên

Thuốc Majegra-50 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Majegra-50 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Majegra-50 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 4 viên

Thuốc Azodra 50 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Azodra 50 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Azodra 50 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 4 viên

Thuốc Azodra 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Azodra 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Azodra 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 4 viên

Thuốc Willmon là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Willmon là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Willmon ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1vỉ x 4viên

Thuốc Willmon 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Willmon 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Willmon 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1vỉ x 4viên

Thuốc Intasfil-100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Intasfil-100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Intasfil-100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ 4 viên

Thuốc Intasfil-50 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Intasfil-50 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Intasfil-50 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 4 viên

Thuốc Willmon 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Willmon 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Willmon 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1vỉ x 4viên

Thuốc Intasfil-50 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Intasfil-50 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Intasfil-50 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 4 viên

Thuốc Willmon 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Willmon 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Willmon 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 4Viên

Thuốc Vigofeel-100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Vigofeel-100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vigofeel-100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 4 viên

Thuốc Viagra là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Viagra là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Viagra ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 4 Viên

Thuốc Sifilden là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Sifilden là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sifilden ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ x 4viên

Thuốc Penegra 50 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Penegra 50 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Penegra 50 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp chứa 1 vỉ x 4 viên

Thuốc Maxigra 50mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Maxigra 50mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Maxigra 50mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1vỉ x 4viên; 1 vỉ x 1viên

Thuốc Hindgra-100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Hindgra-100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hindgra-100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ 4 viên

Thuốc Hindgra-100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Hindgra-100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hindgra-100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 vỉ 4 viên