Thứ Ba, Tháng Mười 20, 2020
Trang chủ Tags Sertraline HCl

Tag: Sertraline HCl

Thuốc Serenata-100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Serenata-100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Serenata-100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Aurasert 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Aurasert 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Aurasert 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ 14 viên

Thuốc Cetzin 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cetzin 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cetzin 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Serenata-100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Serenata-100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Serenata-100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Cetzin 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cetzin 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cetzin 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Cetzin 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cetzin 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cetzin 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Utralene-100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Utralene-100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Utralene-100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Inosert-100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Inosert-100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Inosert-100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 14 viên

Thuốc Setra 50mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Setra 50mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Setra 50mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 viên

Thuốc Setra 50mg là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Setra 50mg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Setra 50mg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 viên

Thuốc Zosert 50 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Zosert 50 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zosert 50 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10Viên

Thuốc Zosert 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Zosert 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Zosert 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10Viên

Thuốc Utralene-50 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Utralene-50 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Utralene-50 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 Viên

Thuốc Utralene-50 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Utralene-50 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Utralene-50 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Utralene-100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Utralene-100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Utralene-100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 Viên

Thuốc Utralene-100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Utralene-100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Utralene-100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Serenata-100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Serenata-100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Serenata-100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Cetzin 100 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Cetzin 100 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cetzin 100 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên