Chủ Nhật, Tháng Mười 25, 2020
Trang chủ Tags Sắt

Tag: Sắt

Thuốc Vitamount là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Vitamount là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vitamount ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 60ml

Thuốc Meyer vitacor drops là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Meyer vitacor drops là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Meyer vitacor drops ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp chứa lọ 30ml

Thuốc Indohema là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Indohema là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Indohema ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ xé x 10 viên nang

Thuốc Meyer vitacor drops là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Meyer vitacor drops là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Meyer vitacor drops ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp chứa lọ 30ml

Thuốc Indohema là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Indohema là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Indohema ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ xé x 10 viên nang

Thuốc Emviyem là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Emviyem là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Emviyem ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ, 6 vỉ x 10 viên

Thuốc Pharnaraton Ginseng là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Pharnaraton Ginseng là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pharnaraton Ginseng ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 6 vỉ x 15 viên

Thuốc Eurpharton là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Eurpharton là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Eurpharton ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 15 viên nang mềm

Thuốc Olovitex là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Olovitex là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Olovitex ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm

Thuốc Pharhavinton là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pharhavinton là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pharhavinton ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 15 viên nang mềm

Thuốc Hadomin Ginseng là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Hadomin Ginseng là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hadomin Ginseng ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 12 vỉ x 5 viên, hộp 2 vỉ x 15 viên nang mềm

Thuốc Pharnaraton là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pharnaraton là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pharnaraton ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 2 vỉ x 15 viên nang mềm

Thuốc Pharhadaton là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Pharhadaton là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Pharhadaton ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 15 viên nang mềm

Thuốc Hadomin Ginseng là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Hadomin Ginseng là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hadomin Ginseng ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 12 vỉ x 5 viên nang mềm

Thuốc Tarviginkgo G2 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tarviginkgo G2 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tarviginkgo G2 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 15 viên nang mềm

Thuốc Intertonic là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Intertonic là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Intertonic ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên, Chai 100 viên nang mềm

Thuốc Usatonic là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Usatonic là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Usatonic ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm; Chai 100 viên

Thuốc Usatonic-G là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Usatonic-G là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Usatonic-G ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm; Chai 100 viên

Thuốc Ginsemax là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ginsemax là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ginsemax ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 12 vỉ x 5 viên nang mềm

Thuốc Vitapoly là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Vitapoly là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vitapoly ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 60ml sirô

Thuốc Robvita Plus là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Robvita Plus là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Robvita Plus ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm

Thuốc Robvita là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Robvita là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Robvita ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm

Thuốc Robvita Plus là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Robvita Plus là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Robvita Plus ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm

Thuốc Robvita là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Robvita là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Robvita ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm

Thuốc Amorvita ginseng là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Amorvita ginseng là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Amorvita ginseng ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 12 vỉ x 5 viên nang mềm

Thuốc Natalvit là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Natalvit là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Natalvit ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 30 viên, hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim

Thuốc Hacinol – HD là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Hacinol – HD là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hacinol – HD ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên. Hộp 2 vỉ x 15 viên

Thuốc Thadaviton là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Thadaviton là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Thadaviton ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 15 viên. Hộp 3 vỉ x 10 viên. Hộp 10 vỉ x 5 viên

Thuốc Cohepha – 10ml là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Cohepha - 10ml là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cohepha - 10ml ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 20 ống