Thứ Tư, Tháng Mười 21, 2020
Trang chủ Tags Sắt fumarat

Tag: Sắt fumarat

Thuốc Ferrosanols là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ferrosanols là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ferrosanols ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Ferup Softules là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Ferup Softules là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ferup Softules ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 4 vỉ x 30 viên

Thuốc Ferrosanols là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Ferrosanols là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Ferrosanols ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Haemofer là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Haemofer là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Haemofer ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 6 vỉ x 10viên

Thuốc Haem – F là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Haem - F là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Haem - F ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 3 vỉ x10 viên

Thuốc Topolin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Topolin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Topolin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Topolin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Topolin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Topolin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 10 viên

Thuốc Euronergy là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Euronergy là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Euronergy ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 12 vỉ x 5 viên nang mềm

Thuốc Vitarals là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Vitarals là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vitarals ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ x 60 viên. Hộp 1 tuýp x 30 viên. Hộp 12 gói x 1 vỉ x 10 viên bao phim

Thuốc Vanfecap là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Vanfecap là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vanfecap ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm

Thuốc Davita Mama là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Davita Mama là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Davita Mama ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim, hộp 1 chai x 30 viên nén bao phim, chai 100 viên nén bao phim

Thuốc Davita pregnant là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Davita pregnant là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Davita pregnant ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim, hộp 1 chai x 30 viên nén bao phim, chai 100 viên nén bao phim

Thuốc Vanfecap là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Vanfecap là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Vanfecap ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm

Thuốc Thylrone là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Thylrone là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Thylrone ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên, Hộp 6 vỉ, 12 vỉ, 20 vỉ x 5 viên, Chai 30 viên, 60 viên, 100 viên, 200 viên, 500 viên nang mềm

Thuốc Fafolic là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Fafolic là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fafolic ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 10 viên, chai 60 viên, 100 viên, 200 viên, 500 viên nang mềm

Thuốc Fehezym là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Fehezym là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fehezym ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nang mềm

Thuốc Cophabifex là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Cophabifex là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cophabifex ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 3 vỉ x 10 viên nang

Thuốc Fe- Folic- B1-B6-PP là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Fe- Folic- B1-B6-PP là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng. Những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc và cách...

Thuốc Tophem extra là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tophem extra là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tophem extra ở đâu, giá bao nhiêu tiền

Thuốc Fehezym là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Fehezym là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fehezym ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nang mềm

Thuốc Fe- Folic- B1-B6-PP là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Fe- Folic- B1-B6-PP là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fe- Folic- B1-B6-PP ở đâu, giá bao nhiêu tiền Chai 200 viên nén dài bao phim

Thuốc Feryfol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Feryfol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Feryfol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 6 viên bao phim

Thuốc Fehezym là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Fehezym là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fehezym ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nang mềm

Thuốc Feryfol là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Feryfol là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Feryfol ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 6 viên bao phim

Thuốc Humared là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Humared là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Humared ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 6 vỉ x 10 viên nang mềm

Thuốc Humared là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Humared là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Humared ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 6 vỉ x 10 viên nang mềm

Thuốc Tophem extra là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tophem extra là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tophem extra ở đâu, giá bao nhiêu tiền

Thuốc Fehezym là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Fehezym là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fehezym ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nang mềm

Thuốc Tophem extra là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tophem extra là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tophem extra ở đâu, giá bao nhiêu tiền

Thuốc Fehezym là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Fehezym là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Fehezym ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nang mềm