Thứ Năm, Tháng Mười 29, 2020
Trang chủ Tags Salmeterol xinafoate

Tag: Salmeterol xinafoate

Thuốc Aeroflu 125 HFA Inhalation là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Aeroflu 125 HFA Inhalation là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Aeroflu 125 HFA Inhalation ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp có 1 ống định liều, (25/125mcg/liều), ống 120 liều

Thuốc Forair 250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Forair 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Forair 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 ống 150 liều

Thuốc Seroflo 125 (CFC Free) là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Seroflo 125 (CFC Free) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Seroflo 125 (CFC Free) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 120 liều

Thuốc Seretide Accuhaler 50/250mcg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Seretide Accuhaler 50/250mcg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Seretide Accuhaler 50/250mcg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 dụng cụ hít accuhaler 60 liều

Thuốc Seretide Evohaler DC 25/250mcg là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Seretide Evohaler DC 25/250mcg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Seretide Evohaler DC 25/250mcg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Bình xịt 120 liều

Thuốc Seretide Evohaler DC 25/50mcg là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Seretide Evohaler DC 25/50mcg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Seretide Evohaler DC 25/50mcg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Bình xịt 120 liều

Thuốc Seretide Evohaler DC 25/125mcg là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Seretide Evohaler DC 25/125mcg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Seretide Evohaler DC 25/125mcg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Bình xịt 120 liều

Thuốc Seretide Evohaler 25/50mcg (Đóng gói tại: GlaxoSmithKline Australia Pty Ltd.,...

0
Thuốc Seretide Evohaler 25/50mcg (Đóng gói tại: GlaxoSmithKline Australia Pty Ltd., Australia) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Seretide Evohaler 25/50mcg (Đóng gói tại: GlaxoSmithKline Australia Pty Ltd., Australia) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Bình xịt 120 liều

Thuốc Esiflo 250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Esiflo 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Esiflo 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 120 liều

Thuốc Seretide Evohaler 25/125mcg (Đóng gói tại: GlaxoSmithKline Australia Pty Ltd.,...

0
Thuốc Seretide Evohaler 25/125mcg (Đóng gói tại: GlaxoSmithKline Australia Pty Ltd., Australia) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Seretide Evohaler 25/125mcg (Đóng gói tại: GlaxoSmithKline Australia Pty Ltd., Australia) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Bình xịt 120 liều

Thuốc Seretide Accuhaler 50/250mcg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Seretide Accuhaler 50/250mcg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Seretide Accuhaler 50/250mcg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 dụng cụ hít accuhaler 60 liều

Thuốc Esiflo 250 Transhaler là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Esiflo 250 Transhaler là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Esiflo 250 Transhaler ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp chứa 1 lọ 120 liều

Thuốc Esiflo 250 Transhaler là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Esiflo 250 Transhaler là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Esiflo 250 Transhaler ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp chứa 1 lọ 120 liều

Thuốc Seretide Accuhaler 50/250mcg là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Seretide Accuhaler 50/250mcg là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Seretide Accuhaler 50/250mcg ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 dụng cụ hít accuhaler 60 liều

Thuốc Seretide Diskus là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Seretide Diskus là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Seretide Diskus ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp chưa 1 accuhaler 60 liều

Thuốc Seretide Accuhaler là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Seretide Accuhaler là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Seretide Accuhaler ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp chứa 1 accuhaler 60 liều

Thuốc Kovent SF – 250 là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Kovent SF - 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Kovent SF - 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 b×nh 120 liều

Thuốc Forair 250 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Forair 250 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Forair 250 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 ống 150 liều

Thuốc Forair 125 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Forair 125 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Forair 125 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 ống 150 liều

Thuốc Esiflo 250 Transhaler là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Esiflo 250 Transhaler là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Esiflo 250 Transhaler ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp chứa 1 lọ 120 liều

Thuốc Esiflo 250 Transhaler là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Esiflo 250 Transhaler là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Esiflo 250 Transhaler ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp chứa 1 lọ 120 liều