Thứ Sáu, Tháng Hai 28, 2020
Trang chủ Tags Pyridoxin HCl

Tag: pyridoxin HCl

Thuốc Hepasyzin là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Hepasyzin là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hepasyzin ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Geotonik là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Geotonik là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Geotonik ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ x 10 viên

Thuốc Trovitfor là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Trovitfor là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Trovitfor ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống 5ml

Thuốc Neurobest Injection là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Neurobest Injection là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Neurobest Injection ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2 vỉ x 5 ống 3ml

Thuốc Heposaren-S Soft Cap. là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Heposaren-S Soft Cap. là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Heposaren-S Soft Cap. ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Bordamin H – 5000 là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Bordamin H - 5000 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Bordamin H - 5000 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 4 lọ + 4 ống dung môi

Thuốc Gamalate B6 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Gamalate B6 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gamalate B6 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2, 6 vỉ x 10 viên

Thuốc Alogout Soft Cap. là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Alogout Soft Cap. là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Alogout Soft Cap. ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 12 vỉ x 5 viên

Thuốc Trovitfor là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Trovitfor là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Trovitfor ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 ống 5ml

Thuốc Alneed Plus là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Alneed Plus là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Alneed Plus ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Alogout Soft Cap. là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Alogout Soft Cap. là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Alogout Soft Cap. ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 12 vỉ x 5 viên

Thuốc Donatryl Soft Capsule là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Donatryl Soft Capsule là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Donatryl Soft Capsule ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 12 vỉ x 5 viên

Thuốc Liver Gold-F soft capsule là gì? Tác dụng, liều dùng...

0
Thuốc Liver Gold-F soft capsule là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Liver Gold-F soft capsule ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 3 vỉ, 6 vỉ x 10 viên

Thuốc Gamalate B6 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Gamalate B6 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gamalate B6 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 80ml

Thuốc Liraton-S Soft capsule (NSX2: Su heung capsule Co., Ltd., Korea)...

0
Thuốc Liraton-S Soft capsule (NSX2: Su heung capsule Co., Ltd., Korea) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Liraton-S Soft capsule (NSX2: Su heung capsule Co., Ltd., Korea) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 20 vỉ x 5 viên

Thuốc Liraton-S Soft capsule (NSX2: Su heung capsule Co., Ltd., Korea)...

0
Thuốc Liraton-S Soft capsule (NSX2: Su heung capsule Co., Ltd., Korea) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Liraton-S Soft capsule (NSX2: Su heung capsule Co., Ltd., Korea) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 20 vỉ x 5 viên

Thuốc Sily Vita là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Sily Vita là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Sily Vita ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 6vỉ x 10viên

Thuốc Liraton-S Soft capsule (NSX2: Su heung capsule Co., Ltd., Korea)...

0
Thuốc Liraton-S Soft capsule (NSX2: Su heung capsule Co., Ltd., Korea) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Liraton-S Soft capsule (NSX2: Su heung capsule Co., Ltd., Korea) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 20 vỉ x 5 viên

Thuốc Liraton-S Soft capsule (NSX2: Su heung capsule Co., Ltd., Korea)...

0
Thuốc Liraton-S Soft capsule (NSX2: Su heung capsule Co., Ltd., Korea) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Liraton-S Soft capsule (NSX2: Su heung capsule Co., Ltd., Korea) ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 20 vỉ x 5 viên

Thuốc Hoavamine soft cap. là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Hoavamine soft cap. là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Hoavamine soft cap. ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 9 vỉ x 10 Viên

Thuốc Heposaren-S Soft Cap. là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Heposaren-S Soft Cap. là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Heposaren-S Soft Cap. ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Heposaren-S Soft Cap. là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Heposaren-S Soft Cap. là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Heposaren-S Soft Cap. ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Heposaren Soft Cap. là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Heposaren Soft Cap. là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Heposaren Soft Cap. ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Helobid Soft Capsule là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Helobid Soft Capsule là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Helobid Soft Capsule ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 6vỉ x 10viên

Thuốc Gamalate B6 là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Gamalate B6 là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Gamalate B6 ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 2, 6 vỉ x 10 viên

Thuốc Cengreen soft capsule là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc Cengreen soft capsule là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cengreen soft capsule ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 12 vỉ x 5 viên

Thuốc Cyskin (SXNQ của AHN-Gook pharmaceutical Co., Ltd) là gì? Tác...

0
Thuốc Cyskin (SXNQ của AHN-Gook pharmaceutical Co., Ltd) là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cyskin (SXNQ của AHN-Gook pharmaceutical Co., Ltd) ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 12 vỉ x 5 viên nang mềm

Thuốc Lysinkid là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Lysinkid là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lysinkid ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai thủy tinh 60ml

Thuốc Lysifort là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Lysifort là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lysifort ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 20 lọ x 10ml dung dịch uống

Thuốc Lysinkid là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Lysinkid là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Lysinkid ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai nhựa 100ml, hộp 1 chai thủy tinh 60ml, hộp 1 chai thủy tinh 30ml sirô

Thuốc Tribcomplex F là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tribcomplex F là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tribcomplex F ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ, hộp 6 vỉ x 10 viên, hộp 1 lọ 100 viên

Thuốc SaVi B Complex là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc SaVi B Complex là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc SaVi B Complex ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai 100 viên nang

Thuốc Cosyndo B là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

1
Thuốc Cosyndo B là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Cosyndo B ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 5 vỉ x 10 viên

Thuốc Tribcomplex F là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Tribcomplex F là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Tribcomplex F ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ, hộp 6 vỉ x 10 viên, hộp 1 lọ 100 viên

Thuốc B Complex C là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc B Complex C là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc B Complex C ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 100 viên nang

Thuốc B Complex C là gì? Tác dụng, liều dùng &...

0
Thuốc B Complex C là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc B Complex C ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 lọ 100 viên nang

Thuốc Neublod là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Neublod là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Neublod ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 10 vỉ x 10 viên

Thuốc Elbas là gì? Tác dụng, liều dùng & giá bán...

0
Thuốc Elbas là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Elbas ở đâu, giá bao nhiêu tiền hộp 12 vỉ x 5 viên nang mềm

Thuốc Multivitamin B-PP là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Multivitamin B-PP là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Multivitamin B-PP ở đâu, giá bao nhiêu tiền Lọ 100 viên bao đường

Thuốc Polymina Kabi là gì? Tác dụng, liều dùng & giá...

0
Thuốc Polymina Kabi là thuốc gì? Tác dụng, liều dùng, cách dùng và những lưu ý về tác dụng phụ, tương tác thuốc, cách bảo quản. Mua thuốc Polymina Kabi ở đâu, giá bao nhiêu tiền Hộp 1 chai x 250ml thuốc tiêm truyền