Thứ Ba, Tháng Chín 21, 2021
Trang chủ Tags Phòng khám Tai mũi họng ở Quận Hải Châu

Tag: Phòng khám Tai mũi họng ở Quận Hải Châu

Phòng khám Tai Mũi Họng – Bác sĩ Đỗ Thu Thủy...

0
[Thông tin chi tiết] Phòng khám Tai Mũi Họng - Bác sĩ Đỗ Thu Thủy. Địa chỉ: 271 Đống Đa - Quận Hải Châu Đà Nẵng. Thời gian làm việc, SĐT liên hệ đặt lịch hẹn, review đánh giá. Phòng khám Tai mũi họng ở Quận Hải Châu khám, chữa, điều trị các vấn đề về Tai mũi họng. Nằm trong danh sách Phòng khám Tai mũi họng uy tín ở Đà Nẵng

Phòng khám Tai Mũi Họng – Bác sĩ Ngô Văn Lai...

0
[Thông tin chi tiết] Phòng khám Tai Mũi Họng - Bác sĩ Ngô Văn Lai. Địa chỉ: 610 Núi Thành - Quận Hải Châu Đà Nẵng. Thời gian làm việc, SĐT liên hệ đặt lịch hẹn, review đánh giá. Phòng khám Tai mũi họng ở Quận Hải Châu khám, chữa, điều trị các vấn đề về Tai mũi họng. Nằm trong danh sách Phòng khám Tai mũi họng uy tín ở Đà Nẵng

Phòng khám Tai Mũi Họng – BS.CKI. Nguyễn Ngọc Trân ở...

0
[Thông tin chi tiết] Phòng khám Tai Mũi Họng - BS.CKI. Nguyễn Ngọc Trân. Địa chỉ: 63 Ông Ích Khiêm Thanh Bình Quận Hải Châu Đà Nẵng. Thời gian làm việc, SĐT liên hệ đặt lịch hẹn, review đánh giá. Phòng khám Tai mũi họng ở Quận Hải Châu khám, chữa, điều trị các vấn đề về Tai mũi họng. Nằm trong danh sách Phòng khám Tai mũi họng uy tín ở Đà Nẵng

Phòng khám Tai Mũi Họng – Bác sĩ Lê Văn Điệp...

0
[Thông tin chi tiết] Phòng khám Tai Mũi Họng - Bác sĩ Lê Văn Điệp. Địa chỉ: 165 Lê Đình Lý Hòa Thuận Tây Quận Hải Châu Đà Nẵng. Thời gian làm việc, SĐT liên hệ đặt lịch hẹn, review đánh giá. Phòng khám Tai mũi họng ở Quận Hải Châu khám, chữa, điều trị các vấn đề về Tai mũi họng. Nằm trong danh sách Phòng khám Tai mũi họng uy tín ở Đà Nẵng

Phòng khám Tai Mũi Họng – ThS.Bác sĩ Nguyễn Thị Trung...

0
[Thông tin chi tiết] Phòng khám Tai Mũi Họng - ThS.Bác sĩ Nguyễn Thị Trung. Địa chỉ: 57 Nguyễn Thị Minh Khai - Quận Hải Châu Đà Nẵng. Thời gian làm việc, SĐT liên hệ đặt lịch hẹn, review đánh giá. Phòng khám Tai mũi họng ở Quận Hải Châu khám, chữa, điều trị các vấn đề về Tai mũi họng. Nằm trong danh sách Phòng khám Tai mũi họng uy tín ở Đà Nẵng

Phòng khám Tai Mũi Họng – Bác sĩ Lê Thanh Tân...

0
[Thông tin chi tiết] Phòng khám Tai Mũi Họng - Bác sĩ Lê Thanh Tân. Địa chỉ: K301/6 Nguyễn Tri Phương Hòa Thuận Đông Quận Hải Châu Đà Nẵng. Thời gian làm việc, SĐT liên hệ đặt lịch hẹn, review đánh giá. Phòng khám Tai mũi họng ở Quận Hải Châu khám, chữa, điều trị các vấn đề về Tai mũi họng. Nằm trong danh sách Phòng khám Tai mũi họng uy tín ở Đà Nẵng

Phòng khám Tai Mũi Họng – Bác sĩ Huỳnh Tấn Phát...

0
[Thông tin chi tiết] Phòng khám Tai Mũi Họng - Bác sĩ Huỳnh Tấn Phát. Địa chỉ: 101 Hải Phòng Thạch Thang Quận Hải Châu Đà Nẵng. Thời gian làm việc, SĐT liên hệ đặt lịch hẹn, review đánh giá. Phòng khám Tai mũi họng ở Quận Hải Châu khám, chữa, điều trị các vấn đề về Tai mũi họng. Nằm trong danh sách Phòng khám Tai mũi họng uy tín ở Đà Nẵng

Phòng khám Tai Mũi Họng – ThS.Bác sĩ Hồ Xuân Trung...

0
[Thông tin chi tiết] Phòng khám Tai Mũi Họng - ThS.Bác sĩ Hồ Xuân Trung. Địa chỉ: 99 Ngô Gia Tự - Quận Hải Châu Đà Nẵng. Thời gian làm việc, SĐT liên hệ đặt lịch hẹn, review đánh giá. Phòng khám Tai mũi họng ở Quận Hải Châu khám, chữa, điều trị các vấn đề về Tai mũi họng. Nằm trong danh sách Phòng khám Tai mũi họng uy tín ở Đà Nẵng

Phòng khám Tai Mũi Họng – Bác sĩ Hồ Lư ở...

0
[Thông tin chi tiết] Phòng khám Tai Mũi Họng - Bác sĩ Hồ Lư. Địa chỉ: 09 Cao Thắng Thanh Bình Quận Hải Châu Đà Nẵng. Thời gian làm việc, SĐT liên hệ đặt lịch hẹn, review đánh giá. Phòng khám Tai mũi họng ở Quận Hải Châu khám, chữa, điều trị các vấn đề về Tai mũi họng. Nằm trong danh sách Phòng khám Tai mũi họng uy tín ở Đà Nẵng

Phòng khám Tai Mũi Họng – Bác sĩ Võ Nguyên Tín...

0
[Thông tin chi tiết] Phòng khám Tai Mũi Họng - Bác sĩ Võ Nguyên Tín. Địa chỉ: K323/3 Nguyễn Tri Phương Hòa Thuận Đông Quận Hải Châu Đà Nẵng. Thời gian làm việc, SĐT liên hệ đặt lịch hẹn, review đánh giá. Phòng khám Tai mũi họng ở Quận Hải Châu khám, chữa, điều trị các vấn đề về Tai mũi họng. Nằm trong danh sách Phòng khám Tai mũi họng uy tín ở Đà Nẵng

Phòng khám Tai Mũi Họng – BS.CKI. Phan Thanh Hoàng ở...

0
[Thông tin chi tiết] Phòng khám Tai Mũi Họng - BS.CKI. Phan Thanh Hoàng. Địa chỉ: K402/1 Trưng Nữ Vương Hòa Thuận Đông Quận Hải Châu Đà Nẵng. Thời gian làm việc, SĐT liên hệ đặt lịch hẹn, review đánh giá. Phòng khám Tai mũi họng ở Quận Hải Châu khám, chữa, điều trị các vấn đề về Tai mũi họng. Nằm trong danh sách Phòng khám Tai mũi họng uy tín ở Đà Nẵng

Phòng khám Tai Mũi Họng – Bác sĩ Phạm Sỹ Hoãn...

0
[Thông tin chi tiết] Phòng khám Tai Mũi Họng - Bác sĩ Phạm Sỹ Hoãn. Địa chỉ: 162 Hải Phòng Thạch Thang Quận Hải Châu Đà Nẵng. Thời gian làm việc, SĐT liên hệ đặt lịch hẹn, review đánh giá. Phòng khám Tai mũi họng ở Quận Hải Châu khám, chữa, điều trị các vấn đề về Tai mũi họng. Nằm trong danh sách Phòng khám Tai mũi họng uy tín ở Đà Nẵng

Phòng khám Tai Mũi Họng – Bác sĩ Huỳnh Anh ở...

0
[Thông tin chi tiết] Phòng khám Tai Mũi Họng - Bác sĩ Huỳnh Anh. Địa chỉ: Số 50 Hải Phòng Phường Hải Châu 1 Quận Hải Châu Đà Nẵng. Thời gian làm việc, SĐT liên hệ đặt lịch hẹn, review đánh giá. Phòng khám Tai mũi họng ở Quận Hải Châu khám, chữa, điều trị các vấn đề về Tai mũi họng. Nằm trong danh sách Phòng khám Tai mũi họng uy tín ở Đà Nẵng

Phòng khám Tai Mũi Họng – Bác sĩ Trương Công Nguyễn...

0
[Thông tin chi tiết] Phòng khám Tai Mũi Họng - Bác sĩ Trương Công Nguyễn Phương Linh. Địa chỉ: 182 Quang Trung Thanh Bình Quận Hải Châu Đà Nẵng. Thời gian làm việc, SĐT liên hệ đặt lịch hẹn, review đánh giá. Phòng khám Tai mũi họng ở Quận Hải Châu khám, chữa, điều trị các vấn đề về Tai mũi họng. Nằm trong danh sách Phòng khám Tai mũi họng uy tín ở Đà Nẵng

Phòng khám Tai Mũi Họng – Bác sĩ Lê Kế Diện...

0
[Thông tin chi tiết] Phòng khám Tai Mũi Họng - Bác sĩ Lê Kế Diện. Địa chỉ: 153 Hải Phòng Thạch Thang Quận Hải Châu Đà Nẵng. Thời gian làm việc, SĐT liên hệ đặt lịch hẹn, review đánh giá. Phòng khám Tai mũi họng ở Quận Hải Châu khám, chữa, điều trị các vấn đề về Tai mũi họng. Nằm trong danh sách Phòng khám Tai mũi họng uy tín ở Đà Nẵng

Phòng khám Tai Mũi Họng – BS.CKII. Huỳnh Bá Tân ở...

0
[Thông tin chi tiết] Phòng khám Tai Mũi Họng - BS.CKII. Huỳnh Bá Tân. Địa chỉ: 270 Trưng Nữ Vương Bình Thuận Quận Hải Châu Đà Nẵng. Thời gian làm việc, SĐT liên hệ đặt lịch hẹn, review đánh giá. Phòng khám Tai mũi họng ở Quận Hải Châu khám, chữa, điều trị các vấn đề về Tai mũi họng. Nằm trong danh sách Phòng khám Tai mũi họng uy tín ở Đà Nẵng